Ankiety

Ankieta na temat istnienia Boga

Zapraszamy do udziału w ankiecie dotyczącej kwestii istnienia Boga. Ankieta będzie aktywna do 15 lutego 2016 (do 23:59:59). Jest to pierwsza z serii ankiet nt. Boga. Inne będą poświęcone naturze / własnościom Boga.

Najnowszy numer: Oblicza sprawiedliwości

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 1 czerwca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2018 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Numer 6/2015: Bóg i reli­gia

Czy­taj numer online > tutaj.

 

Sorry, there are no polls available at the moment.


Teizm – pogląd, że Bóg ist­nieje.

Ateizm – pogląd, że Bóg nie ist­nieje.


Info­grafi­ka nt. stanowisk w sporze o ist­nie­nie, naturę i poz­nawal­ność Boga („Filo­zo­fuj!” 2015, nr 6, s 12).

fi006_v1_s12-infografika12


Zachę­camy też do odpowiedzi na pyta­nia opisowej anki­ety nt. Boga i religii, które zadal­iśmy na łamach cza­sopis­ma filo­zo­fom aka­demickim (odpowiedzi w numerze). Oto te pyta­nia:

  1. Czy wiara w Boga da się pogodz­ić z racjon­al­noś­cią?
  2. Czy ist­nie­nie Boga stanowi/stanowiłoby zagroże­nie dla wol­noś­ci człowieka?
  3. Czy reli­gia odgry­wa pozy­ty­wną, czy negaty­wną rolę w życiu społecznym?
  4. Czy boisz się śmier­ci?

Odpowiedzi moż­na przesyłać na adres: redakcja@filozofuj.eu.

Zamieścimy je w ser­wisie.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Dzień dobry, 

    Zain­tere­sowała mnie anki­eta na tem­at ist­nienia Boga (Anki­eta Filo­zof wobec kwestii Boga) lecz nieste­ty nie mogę tej anki­ety rozwiązać bo była do 2016 roku. Bard­zo chci­ałabym przeczy­tać tą anki­etę i odpowiedzieć na pyta­nia. Czy była­by taka możli­wość? Mogli­by Państ­wo podesłać lin­ka do strony? 
    Będę wdz­ięcz­na za odpowiedź 🙂

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Wesprzyj nasz projekt

Polecamy