Historia filozofii starożytnej Patronaty Wykłady

Arystoteles a współczesność – ostatni „Spacer z Arystotelesem”

W piątek (19 maja), już po raz ostatni, zapraszamy wszystkich zainteresowanych na „Spacer z Arystotelesem” organizowany w ramach „Archeologii Myśli”, czyli cyklu, który połączył poznańskich archeologów i filozofów wokół przypomnienia znaczenia myśli Stagiryty dla kultury europejskiej. „Filozofuj!” jest patronem medialnym całego wydarzenia.

Najnowszy numer: Nowy człowiek?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Wersja online dostępna jest tutaj.

Magazyn można też nabyć od 23 listopada w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Ostatni wykład poprowadzi dr Paweł Bleja, który wygłosi prelekcję pt. „Czy filozofię współczesną interesuje Arystoteles?”. Całe spotkanie zostanie podzielone na dwie części, z których pierwsza będzie próbą naszkicowania przez prelegenta pewnego rodzaju wzorca Arystotelesa. Jak pisze sam autor:

Jaki jest ten Arystoteles, którego obecności moglibyśmy się spodziewać? Co jest najbardziej frapujące w Arystotelesie z punktu widzenia naszych pluralistycznych czasów?

Druga część to analiza najróżniejszych nurtów filozoficznych XX wieku pod kątem obecności w nich myśli Stagiryty („zaanonsuję, że Arystoteles nie jest filozofem jedynie rozważanym »w zamkniętych kołach kościelnych«, chociaż i taki ma pewne walory”). Spotkanie ma charakter otwarty i wszyscy uczestnicy są zachęcani do czynnego udziału w dyskusji dotyczącej omawianego tematu.

„Spacery z Arystotelesem” to projekt zorganizowany z okazji 2400. rocznicy urodzin Stagiryty, obejmujący działania od października 2016 roku do czerwca 2017, w tym dziewięć wykładów oraz wystawę fotograficzną. Tworzą one cykl refleksyjnych spotkań filozoficznych, utrzymanych w luźnej konwencji, które ukazują Arystotelesa jako myśliciela niezwykle silnie oddziałującego na kulturę europejską Wschodu i Zachodu. Wszystko to w wyjątkowym Rezerwacie Archeologicznym „Genius loci”, którego mottem jest wieloznaczne hasło: „Przekrój poznania”.


Miejsce wydarzenia: Rezerwat Archeologiczny „Genius loci”, ul. Księdza Ignacego Posadzego 3, 61–108, Poznań

Czas wydarzenia: 19.05.2017, godz. 18.00

Strona internetowa wydarzenia

Wydarzenie na Facebooku

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy