Oto mapa ośrod­ków filo­zo­ficz­nych w Polsce. 

Ośrodki akademickie zainteresowane współpracą zachęcamy do kontaktu: 

redakcja@filozofuj.eu

Na temat reklamy w magazynie i czasopiśmie zob. > tutaj.

Zapisz się do naszego newslettera

Filozofuj! w social media

Reklama

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link.

Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy