Filmy Popularyzacja

Filozofia życia Bruce’a Lee

Jest ikoną kina akcji i popkultury, mistrzem sztuk walk. Studiował też filozofię na University of Washington. Bruce Lee, bo o nim mowa, propagował określoną filozofię życia. Prezentuje ją wskazany krótki filmik. Co o niej sądzicie?

Najnowszy numer: Zrozumieć emocje

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 4 sierpnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Opis fil­mu na kana­le kondor1960 na YT zachę­ca nas do jego obej­rze­nia nastę­pu­ją­cy­mi słowami:

Poznaj filo­zo­fię życia Bruce’a Lee. Filo­zo­fia życia dla każ­de­go bez wzglę­du na wiek, płeć, rasę, pocho­dze­nie, zamożność.

Dla każ­de­go, ale czy dobra i słuszna? 🙂

Fot.: Some right rese­rved by Giga Pait­cha­dze, CC BY 2.0 Generic

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.