Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #49

20 marca 2014 r. – zmarł w Warszawie Andrzej Grzegorczyk – polski matematyk i filozof. Specjalizował się w logice matematycznej, ale publikował także prace etyczne i antropologiczne. Do jego największych osiągnięć, dzięki którym zobył międzynarodowe uznanie, należy zaliczyć badania nad obliczalnością i rozstrzygalnością, a także nad merologią i algebrą Boole’a, logiką intuicjonistyczną (jeden z systemów logiki modalnej jest nazwany „logiką Grzegorczyka”). Bronił psychologizmu w podejściu do logiki, czyli poglądu, że znaczenia wyrażeń językowych są stanami psychicznymi. W etyce silnie akcentował ideał non-violence oraz ideał ogólnoludzkiej solidarności.

Najnowszy numer: Nowy człowiek?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2017 można zamówić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 23 listopada w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „TUTAJ”.

Całe kalen­dar­i­um za okres: styczeń–luty dostęp­ne jest w nr 1 (13) / 2017 „Filo­zo­fuj!”, który moż­na zamówić > tutaj.

Zob. wywiad z prof. Andrze­jem Grze­gor­czykiem z cyk­lu „Wywiady z Nestora­mi Filo­zofii Pol­skiej”, zre­al­i­zowanego przez por­tal Aca­d­e­mi­con we współpra­cy z Komitetem Nauk Filo­zoficznych PAN.

Wpis opra­cow­ał: Robert Kryńs­ki

Fot.: Copy­right­ed work avail­able under Cre­ative Com­mons Attri­bu­tion only licence CC BY 4.0, Well­come Library, Lon­don


Oso­by, które chci­ał­by pomóc przy tworze­niu kalen­dar­i­um, zaprasza­my do współpra­cy. Szczegóły są > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy