Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #61

6–12 lipca 1922 r. – Edmund Husserl, filozof niemiecki, twórca fenomenologii, wygłosił w Londynie cztery wykłady o fenomenologicznej metodzie i filozofii. W tym przełomowym dla niego roku postanowił również – w świetle nowych pomysłów – przepracować wyniki swoich dotychczasowych badań, a wykłady londyńskie chciał wydać po pogłębieniu w formie „medytacji o pierwszej filozofii”. Pierwsza filozofia w jego rozumieniu to taka, która miała stanowić fundament całości rzeczywiście ugruntowanej wiedzy – wiedzy uzyskanej po uprzednim zawieszeniu wszelkich przekonań i „naturalnych” przeświadczeń (rozwinął to pojęcie w wykładach z 1923 r.).

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Całe kalen­da­rium za okres: lipiec–sierpień dostęp­ne jest w nr 3 (15) / 2017 „Filo­zo­fuj!”, któ­ry moż­na zamó­wić > tutaj.

Opra­co­wa­nie: Karo­li­na Mier­czak, Joan­na Luc, Mar­ta Rat­kiewcz

Ilu­stra­cja: Mal­wi­na Ada­szek

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy