Galeria Cytatów

Galeria cytatów #5: Lew Szestow o prawdzie

Najnowszy numer: Nowy człowiek?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2017 można zamówić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „TUTAJ”.

Tylko Praw­da, do której człowiek sam doszedł, może mu przynieść pożytek.

Lew Szestow, Kierkegaard i filo­zofia egzys­tenc­jal­na, tłum. Jacek Alek­sander Prokop­s­ki, Warsza­wa 2009, s. 71.

Grafi­ka: Mal­wina Adaszek

Znalazł i wybrał: Bar­tosz Kurkows­ki

 Uważa­cie jak­iś cytat filo­zoficzny za ciekawy, ważny lub Wam blis­ki? Prześli­j­cie go nam na adres: redakcja@filozofuj.eu! Razem będziemy budować „Galer­ię cytatów”. Koniecznie poda­j­cie dokładne źródło cytatu. Staramy się tworzyć rzetel­ny ser­wis.  
Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.