Filozofuj w Empiku

Egzem­pla­rze dru­ko­wa­ne cza­so­pi­sma moż­na kupić w salo­nach Empi­ku w całej Polsce.

  • Aktu­al­nie w sprze­da­ży jest numer 4 (16) / 2017: Świa­ty moż­li­we. Będzie moż­na go nabyć do 20 wrze­śnia 2017. 

Zauwa­ży­li­śmy, że czę­sto trud­no zna­leźć egzem­plarz „Filo­zo­fuj!” w salo­nie Empi­ku. Dro­dzy Czy­tel­ni­cy, pytaj­cie obsłu­gę, gdzie leży cza­so­pi­smo. Jeśli zauwa­ży­cie, że jest scho­wa­ne, połóż­cie w widocz­nym miej­scu. Dzięki! 🙂

EMPIK Bar­to­szy­ce
EMPIK Bia­ła Pod­la­ska Rywal
EMPIK Bia­ły­stok Alfa
EMPIK Bia­ły­stok Gale­ria Biała
EMPIK Bia­ły­stok Hetman
EMPIK Bia­ły­stok Rynek
EMPIK Biel­sko-Bia­ła Gemini
EMPIK Biel­sko-Bia­ła Sar­ni Stok
EMPIK Biel­sko-Bia­ła Sfera
EMPIK Boch­nia Gale­ria Rondo
EMPIK Brzeg Gale­ria Piast
EMPIK Byd­goszcz DTC
EMPIK Byd­goszcz Focus Mall
EMPIK Byd­goszcz Galeria
EMPIK Bytom Plejada
EMPIK Chełm Plac Kupiecki
EMPIK Chrza­nów Max
EMPIK Cze­ladź M1
EMPIK Czę­sto­cho­wa Gale­ria Jurajska
EMPIK Czę­sto­cho­wa III Aleja
EMPIK Dąbro­wa Gór­ni­cza Pogoria
EMPIK Dębi­ca
EMPIK Elbląg  Zie­lo­ne Tarasy
EMPIK Elbląg Ogrody
EMPIK Gdańsk  Alfa
EMPIK Gdańsk Gale­ria Bałtycka
EMPIK Gdańsk Główny
EMPIK Gdańsk Manhattan
EMPIK Gdańsk Matarnia
EMPIK Gdańsk Przymorze
EMPIK Gdy­nia Centrum
EMPIK Gdy­nia Klif
EMPIK Gdy­nia Riviera
EMPIK Gdy­nia Szperk
EMPIK Gli­wi­ce Euro­pa Centralna
EMPIK Gli­wi­ce Rybnicka
EMPIK Gli­wi­ce Rynek
EMPIK Gnie­zno Chrobrego
EMPIK Gole­niów Mini Park
EMPIK Gorzów Nova Park
EMPIK Gru­dziądz Alfa
EMPIK Iła­wa Jeziorak
EMPIK Ino­wro­cław Gale­ria Solna
EMPIK Jasło Galeria
EMPIK Jastrzę­bie Zdrój
EMPIK Jele­nia Góra Starówka
EMPIK Kalisz Amber
EMPIK Kalisz Tęcza
EMPIK Kato­wi­ce Sile­sia Mega
EMPIK Kato­wi­ce Trzy Stawy
EMPIK Kędzie­rzyn Koźle
EMPIK Kiel­ce Echo
EMPIK Kiel­ce Korona
EMPIK Kiel­ce Warszawska
EMPIK Kłodz­ko Twierdza
EMPIK Konin Ferio
EMPIK Kosza­lin EMKA
EMPIK Kosza­lin Forum
EMPIK Kosza­lin Zwycięstwa
EMPIK Kra­ków Bonarka
EMPIK Kra­ków Bronowice
EMPIK Kra­ków Dekada
EMPIK Kra­ków Floriańska
EMPIK Kra­ków Gal. Krakowska
EMPIK Kra­ków Kazimierz
EMPIK Kra­ków Krokus
EMPIK Kra­ków Plaza
EMPIK Kra­ków Zakopianka
EMPIK Kro­sno Galeria
EMPIK Kwi­dzyn  Kopernik
EMPIK Legni­ca Gale­ria Piastów
EMPIK Lesz­no Galeria
EMPIK Lesz­no Manhattan
EMPIK Lubin Cuprum
EMPIK Lublin Felicity
EMPIK Lublin Olimp
EMPIK Lublin Outlet
EMPIK Lublin Plaza
EMPIK Lublin Tara­sy Zamkowe
EMPIK Łom­ża
EMPIK Łowicz
EMPIK Łódź Galeria
EMPIK Łódź Manu­fak­tu­ra Mega
EMPIK Łódź Port Ikea
EMPIK Mal­bork
EMPIK Miko­łów PIK
EMPIK Mińsk Mazo­wiec­ki Stojadła
EMPIK Myśle­ni­ce Gale­ria Dekada
EMPIK Nowy Sącz  Europa
EMPIK Nowy Sącz Trzy Korony
EMPIK Nowy Targ
EMPIK Olsz­tyn Alfa
EMPIK Olsz­tyn Dekada
EMPIK Olsz­tyn Warmińska
EMPIK Oła­wa Ergo
EMPIK Opo­le Arkadia
EMPIK Opo­le Karolinka
EMPIK Opo­le Turawa
EMPIK Ostrów Wlkp. Galeria
EMPIK Piła Bydgoska
EMPIK Piotr­ków Trybunalski
EMPIK Płock Mazovia
EMPIK Płock Mosty
EMPIK Płock Podole
EMPIK Poli­ce Kinga
EMPIK Poznań City Center
EMPIK Poznań King Cross
EMPIK Poznań Malta
EMPIK Poznań Megastore
EMPIK Poznań Panorama
EMPIK Poznań Plaza
EMPIK Poznań Sta­ry Browar
EMPIK Prze­myśl Sanowa
EMPIK Puła­wy Gale­ria Zielona
EMPIK Raci­bórz Rybnicka
EMPIK Raci­bórz Rynek
EMPIK Radom M-1 II (Nowy)
EMPIK Radom Vis a Vis
EMPIK Rawa Mazowiecka
EMPIK Ruda Śląska
EMPIK Rumia Galeria
EMPIK Rumia Port Handlowy
EMPIK Ryb­nik Focus Park
EMPIK Ryb­nik Plaza
EMPIK Rze­szów  Galeria
EMPIK Rze­szów Gale­ria City Center
EMPIK Rze­szów Plaza
EMPIK Sie­dl­ce Gale­ria S
EMPIK Sie­radz Dekada
EMPIK Skar­ży­sko Kamienna
EMPIK Skier­nie­wi­ce Dekada
EMPIK Skó­rze­wo Galeria
EMPIK Słupsk Galeria
EMPIK Słupsk Jan­tar Nowy
EMPIK Sopot Promenada
EMPIK Sosno­wiec Plaza
EMPIK Sosno­wiec Plejada
EMPIK Sta­lo­wa Wola
EMPIK Star­gard Szczeciński
EMPIK Sta­ro­gard Gdański
EMPIK Sta­ro­gard Gdań­ski Neptun
EMPIK Suwał­ki Plaza
EMPIK Swa­rzędz ETC
EMPIK Szcze­cin Galaxy
EMPIK Szcze­cin Kaskada
EMPIK Szcze­cin STER
EMPIK Szcze­cin Turzyn II
EMPIK Szcze­ci­nek
EMPIK Śro­da Wlkp. Kupiec
EMPIK Świd­ni­ca Galeria
EMPIK Świ­no­uj­ście Wybrzeże
EMPIK Tar­now­skie Góry
EMPIK Tar­nów Gemini
EMPIK Tczew Gale­ria Kociewska
EMPIK Toruń Copernicus
EMPIK Toruń Starówka
EMPIK Turek
EMPIK Tychy City Point
EMPIK Wał­brzych Gale­ria Victoria
EMPIK Wał­brzych Podzamcze
EMPIK Wie­luń Era Park
EMPIK Wło­cła­wek City
EMPIK Wro­cław Bielany
EMPIK Wro­cław Borek
EMPIK Wro­cław Futu­ra Park
EMPIK Wro­cław Magno­lia Park
EMPIK Wro­cław Megastore
EMPIK Wro­cław Pasaż Grunwald.
EMPIK Wro­cław PKP
EMPIK Wro­cław Renoma
EMPIK W-wa Arka­dia Mega
EMPIK W-wa Bielany
EMPIK W-wa Birżańska
EMPIK W-wa Blue City II (Nowy)
EMPIK W-wa Cen­tral­na PKP
EMPIK W-wa Gal. Moko­tów Mega
EMPIK W-wa Gocław
EMPIK W-wa Janki
EMPIK W-wa Junior Mega
EMPIK W-wa KEN
EMPIK W-wa Legionowo
EMPIK W-wa Łomianki
EMPIK W-wa Nowy Świat Mega
EMPIK W-wa Piaseczno
EMPIK W-wa Plac Unii
EMPIK W-wa Promenada
EMPIK W-wa Raszyn
EMPIK W-wa Reduta
EMPIK W-wa Renova
EMPIK W-wa Sadyba
EMPIK W-wa Skorosze
EMPIK W-wa Targówek
EMPIK W-wa Ursynów
EMPIK W-wa Wola Park
EMPIK W-wa Zło­te Tarasy
EMPIK W-wa Żoliborz
EMPIK Zabrze M1
EMPIK Zamość Gale­ria Twierdza
EMPIK Zgo­rze­lec Plaza
EMPIK Zie­lo­na Góra Energetyków
EMPIK Zie­lo­na Góra Focus Park
EMPIK Żary
EMPIK Żyrar­dów
EMPIK Żywiec Lider