Artykuł Studia filozoficzne

Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia w Instytucie Filozofii UAM stwarzają niepowtarzalną okazję do spotkania najwyższej klasy naukowców oraz do prowadzenia interdyscyplinarnych badań, dlatego w 2016 roku pośród kierunków filozoficznych prowadzonych na polskich uczelniach zajęły aż trzecie miejsce w rankingu czasopisma Perspektywy. Natomiast studia podyplomowe „Etyka nauczycielska” zostały wyróżnione w 2016 roku certyfikatem „Studia z przyszłością”.

Najnowszy numer: Filozofia czasu

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 23 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2018 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Tekst ukazał się w „Filozofuj” 2017 nr 2 (14), s. 44.


> artykuł sponsorowany

Na studiach licencjackich proponujemy naukę na dualnym kierunku POLONISTYCZNO-FILOZOFICZNYM, na kierunku filozofia lub wybór jednej z czterech specjalności:

  • ETYKA (dla zainteresowanych wiedzą, normami i refleksją nad najnowszymi obszarami życia prywatnego i społecznego),
    KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (dla zainteresowanych aktywnym uczestnictwem w współtworzeniu społeczeństwa informacyjnego),
    ZARZĄDZANIE WIEDZĄ (dla zainteresowanych praktycznymi narzędziami niezbędnymi do radzenia sobie we współczesnej gospodarce opartej na wiedzy, tj. warsztatem metodologicznym oraz współczesnymi metodykami zarządzania),
    ŻYCIE PUBLICZNE (dla zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat mechanizmów kształtowania sfery publicznej oraz praktycznych kompetencji obywatelskich umożliwiających sprawne działanie i realizację celów).

W ramach studiów magisterskich wybrać można FILOZOFIĘ, KOMUNIKACJĘ SPOŁECZNĄ, ETYKĘ I ŻYCIE PUBLICZNE. Studia filozoficzne można także rozszerzyć o Specjalność Nauczycielską, dającą uprawnienia do nauczania filozofii lub etyki w szkole podstawowej i średniej. Można wybrać filozofię jako bezpłatne studia drugiego kierunku.

Do podjęcia studiów doktoranckich zachęcamy absolwentów różnych kierunków studiów magisterskich, nie tylko filozoficznych. Sylwetki potencjalnych promotorów dostępne są na stronie WWW instytutu. Doktoranci mogą się ubiegać o stypendium doktoranckie, naukowe, oraz projakościowe.

Oferujemy możliwość udziału w programach MOST i ERASMUS+, pozwalających na czasowe studiowanie na innych uniwersytetach w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej. Aktywnie działają Koła Studentów Filozofii UAM, które posiada następujące sekcje: Filozofii Nauki i Techniki, Filozofii Społecznej, Metafizyki, Życia Publicznego. Prężnie działa studenckie czasopismo filozoficzne PRETEKSTY, stwarzające wyjątkową okazję do rozpoczęcia przygody naukowej z filozofią.

Pracownicy naszego instytutu prowadzą intensywne badania naukowe zarówno w perspektywie światowej jak i ogólnopolskiej. Są kierownikami prestiżowych projektów badawczych na skalę międzynarodową (np. cost – European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities) oraz krajową (np. maestro – Institutional Autonomy and the Models of Adaptation of Polish Universities to a Changing Social and Economic Environment), a także są wykonawcami w licznych międzynarodowych, jak i krajowych projektach badawczych również o charakterze interdyscyplinarnym (np. ruggedised: Rotterdam, Umea and Glasgow: Generating Exemplar Districts in Sustainable Energy Deployment).

O umiędzynarodowieniu badań prowadzonych w naszym instytucie świadczą też liczne zagraniczne pobyty naukowe naszych pracowników, np. w USA, Chinach, Japonii, Meksyku, Austrii, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Włoszech, Grecji itd. Do Instytutu Filozofii UAM również przyjeżdżają z wykładami gościnnymi badacze z zagranicy, np. z USA, Szwajcarii, Niemiec, Włoch itd.

Pracownicy naszego instytutu publikują w najlepszych wydawnictwach zagranicznych (np. Palgrave Macmillan, Ashgate, Peter Lang Edition, Sense Publishers).

Więcej informacji znaleźć można na stronie: filozofia.amu.edu.pl.

Zapraszamy na studia filozoficzne do Poznania!


ul. Szamarzewskiego 89c, 60-568 Poznań
61 829 22 80
  filozof@amu.edu.pl
filozofia.amu.edu.pl
fb.com/InstytutFilozofiiUAM
t.co/philosophyUAM
instagr.am/filozofia.poznan

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy