Artykuł Studia filozoficzne

Instytut Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

W Instytucie Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie prowadzimy studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie. Wszystkie trzy stopnie studiów posiadają certyfikat jakości kształcenia „Studia z Przyszłością” przyznany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Najnowszy numer: Filozofia czasu

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 23 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2018 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Tekst ukazał się w „Filozofuj” 2017 nr 2 (14), s. 46.


> artykuł sponsorowany

W ramach studiów licencjackich proponujemy (od drugiego roku studiów) dwie specjalności: profil humanistyczny i profil epistemiczno-przyrodniczy. Profil humanistyczny charakteryzuje się specjalistycznymi przedmiotami z zakresu etyki, filozofii kultury, antropologii filozoficznej i historii filozofii. Natomiast profil epistemiczno-przyrodniczy proponuje szczegółowe zajęcia z filozofii nauki, filozofii przyrody, filozofii języka, epistemologii i logiki. Program zajęć na pierwszym roku studiów jest wspólny dla wszystkich i stanowi wprowadzenie do podstawowych zagadnień filozoficznych w ramach głównych dziedzin filozofii.
W ramach studiów magisterskich do wyboru proponujemy cztery specjalności: 1) Metafizyka i Historia Filozofii, 2) Filozofia Nauki, 3) Etyka Więzi Międzyludzkich, 4) Filozofia Kultury, Religii i Polityki. Każda ze specjalności oferuje przedmioty odpowiadające jej charakterowi w postaci wykładów wiodących i ćwiczeń, seminariów tematycznych, wykładów monograficznych, seminariów magisterskich i translatoriów językowych.

Specjalną ofertą na studiach magisterskich jest specjalność prowadzona w całości w języku angielskim: „Philosophy and Culture of East-Central Europe. Experience and Thought”. Jest ona adresowana zarówno do studentów z zagranicy, którzy chcieliby odbyć studia filozoficzne w naszym kraju, jak i do studentów z Polski zainteresowanych studiami w języku angielskim. Część oferowanych zajęć jest prowadzona przez zaproszonych wykładowców z zagranicy (m.in. ze Słowacji, Chorwacji, Włoch, Czech, Rosji). Szczegóły są dostępne na stronie: filozofia.uksw.edu.pl/node/288.

Ponadto studentom zainteresowanym pogłębieniem wiedzy filozoficznej oraz pragnącym w przyszłości zawodowo zajmować się filozofią proponujemy zarówno na pierwszym, jak i na drugim stopniu studiów Akademicką Ścieżkę Studiów Filozoficznych. Zawiera ona indywidualny program studiów ustalany z opiekunem naukowym i realizowany, oprócz normalnych wykładów i ćwiczeń, także poprzez: pracę nad przygotowaniem tekstu filozoficznego do publikacji, udział w konferencjach naukowych o tematyce filozoficznej oraz aplikowanie o granty i stypendia w ramach opracowywanego badawczego projektu naukowego.

W trakcie odbywania studiów I lub II stopnia istnieje możliwość uzyskania uprawnień pedagogicznych dzięki realizacji programu pedagogizacji. Studenci mają także okazję do realizowania swoich pasji filozoficznych poprzez udział w działalności Koła Naukowego Studentów Filozofii oraz prowadzenie internetowego radia filozoficznego „Sed contra” (radio.filozoficzne.pl).
Wszystkich zainteresowanych poznawaniem filozofii i jej uprawianiem zapraszamy do studiowania w naszym Instytucie!


Dane teleadresowe
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
22 56 96 805
dziekanat.wfch@uksw.edu.pl
filozofia.uksw.edu.pl

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy