Artykuł Studia filozoficzne

Instytut Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

W Bydgoszczy można studiować filozofię na 3-letnich studiach licencjackich i 2-letnich studiach magisterskich. Filozofię można wybrać jako pierwszy kierunek studiów, choć może ona stanowić również uzupełnienie jakiegoś innego kierunku z szeroko pojętych studiów humanistycznych.

Najnowszy numer: Filozofia czasu

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 23 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2018 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Tekst ukazał się w „Filozofuj” 2017 nr 2 (14), s. 47.


> artykuł sponsorowany

Oferta dla studiujących filozofię jest bardzo szeroka: na studiach licencjackich zapoznają się oni bowiem w pełnym zakresie z całą historią intelektualną cywilizacji zachodniej. Studiując takie przedmioty jak historia filozofii, ontologia, epistemologia, etyka, filozofia polityki, filozofia religii czy estetyka, adepci filozofii są systematycznie wprowadzani w niemal wszystkie ważne zagadnienia ułatwiające pełne zrozumienie świata oraz siebie samych i innych, zarówno w perspektywie historycznej, jak w wymiarze współczesnych uwarunkowań kulturowych. Natomiast takie przedmioty jak logika, retoryka, metodyka pracy intelektualnej czy filozofia nauki zapoznają studentów z głównymi narzędziami intelektualnymi dotyczącymi poprawnej argumentacji, twórczego myślenia, krytycznego rozumienia innych poglądów i teorii oraz umiejętności czytania i interpretacji wielkich dzieł naszej cywilizacji. Studia magisterskie pogłębiają wiedzę filozoficzną poprzez wykłady i konwersatoria z filozofii języka i umysłu, filozofii prawa i filozofii ekonomii, bioetyki oraz różnych współczesnych nurtów filozoficznych (np. egzystencjalizmu, hermeneutyki, fenomenologii, pragmatyzmu, filozofii dialogu oraz anglosaskiej filozofii analitycznej).

Studenci naszego Instytutu swoją aktywność przejawiają na wiele różnych sposobów. Redagują studenckie czasopismo filozoficzno-literackie i poszerzają swoje zainteresowania w Studenckim Kole Naukowym. Organizują coroczną ogólnopolską konferencję dla studentów i młodych pracowników naukowych oraz uczestniczą w podobnych konferencjach w innych ośrodkach akademickich, również w innych krajach Unii Europejskiej. Ponadto mają możliwość studiowania na innych uczelniach w kraju i za granicą w ramach programów wymiany między uczelnianej MOST i ERASMUS.

Profesorowie i adiunkci naszego Instytutu są życzliwymi i otwartymi na studentów, pełnymi pasji badaczami, zajmującymi się naukowo niemal wszystkimi głównymi dyscyplinami filozoficznymi. Efektem tej pracy jest pokaźny dorobek naukowy, na który składają się nomografie, prace zbiorowe, artykuły, tłumaczenia z języków obcych, a także utwory literackie i poetyckie. Instytut prowadzi stałą współpracę z podobnymi ośrodkami we Francji, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Z gościnnymi wykładami wizytowali nas m.in. Peter van Inwagen (Notre Dame, USA), Richard Swinburne (Oxford, Wielka Brytania), John Greco (Saint Louis University, USA), Roger Pouivet (Laboratoire d’Histoire des Sciences et de Philosophie Archives Henri Poincaré, Francja). Nasi profesorowie również prowadzili wykłady m.in. we Francji, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Ponadto Instytut organizuje cykliczne konferencje poświęcone wybitnym postaciom filozofii polskiej oraz szereg innych konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych. Natomiast działający przy Instytucie bydgoski oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego systematycznie organizuje wykłady i konferencje naukowe, w których uczestniczą wybitni filozofowie z innych ośrodków akademickich.

Warto dodać, że Instytut Filozofii mieści się w samym centrum miasta w niewielkiej odległości od Biblioteki Akademickiej. Sama Bydgoszcz – położona przy ujściu Brdy do Wisły – jest prężnym ośrodkiem akademickim kształcącym kilkadziesiąt tysięcy studentów. W mieście działa teatr, filharmonia i opera oraz wiele galerii, klubów artystycznych, piwnic literackich i ośrodków kultury. Pozwala to studiującej u nas młodzieży ciekawie spędzać czas i rozwijać się wszechstronnie również poza harmonogramem akademickim.

Wszystkich chętnych i zainteresowanych filozofią zapraszamy do studiowania i rozwijania swoich zdolności w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.


Dane teleadresowe
ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
52 323 67 09
ifukw@ukw.edu.pl
filozofia.ukw.edu.pl/jednostka/instytut_filozofii
fb.com/Instytut-Filozofii-Uniwersytetu-Kazimierza-Wielkiego-w-Bydgoszczy-737711699612222

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy