Artykuł Studia filozoficzne

Instytut Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Oferowane przez Wydział Filozofii i Socjologii UMCS studia filozoficzne łączą w swoim programie ideał klasycznego wykształcenia z umiejętnościami pożądanymi na współczesnym rynku pracy. Oprócz przekazywania wiedzy uczymy kreatywnego rozwiązywania problemów, zdolności analitycznego myślenia, rzeczowego formułowania wypowiedzi oraz skutecznego argumentowania, a więc umiejętności, które stanowią niepodważalny atut niezależnie od obszaru przyszłej aktywności zawodowej.

Najnowszy numer: Filozofia czasu

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 23 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2018 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Tekst ukazał się w  wersji elektronicznej „Filozofuj” 2017 nr 2 (14), s. 49. W pełnej wersji graficznej jest dostępny w pliku PDF.


> artykuł sponsorowany

Tego typu studia warto więc rozważać nie tylko jako pierwszy, lecz również jako drugi kierunek, będący istotnym uzupełnieniem dotychczasowego wykształcenia.

Proponujemy atrakcyjne specjalności:

  • Filozofia teoretyczna – specjalność dedykowana osobom chcącym spojrzeć na złożoność przyrody i kultury z szerokiej filozoficznej perspektywy. Historia filozofii nauczana jest w sposób pozwalający zrozumieć jej powiązania z szeroko pojętą historią kultury intelektualnej i dostrzec wpływ myśli filozoficznej na świat nauki, polityki czy religii. Dużą wagę przykładamy też do nauczania logiki, która bezsprzecznie stanowi jeden z fundamentów filozoficznego wykształcenia i racjonalnego obrazu świata.
  • Doradztwo i komunikacja w biznesie – specjalność pozwalająca przełożyć wiedzę z zakresu filozofii praktycznej na konkretne umiejętności wykorzystywane w obszarze finansów, handlu, reklamy czy zarządzania zasobami ludzkimi. Obok przedmiotów teoretycznych można znaleźć zajęcia praktyczne z: psychologii, racjonalności eksperckiej i procesów decyzyjnych, retoryki i negocjacji, socjologii, społecznej odpowiedzialności biznesu czy wprowadzenia do nauk o organizacji i zarządzaniu.
  • Kultury azjatyckie – unikalna specjalność pozwalająca zdobyć wiedzę i kompetencje kulturowe, które wykorzystać można w tak prestiżowych obszarach działalności jak: dyplomacja, tłumaczenia biznesowe czy wsparcie procesów negocjacyjnych na rynkach azjatyckich. Doskonałe uzupełnienie wiedzy z zakresu kultury chińskiej, indyjskiej i islamskiej stanowią lektorat języka chińskiego oraz dedykowane translatorium.

Ścieżki rozwoju

Oferujemy możliwość podjęcia edukacji na studiach uzupełniających magisterskich oraz doktoranckich. Osobom aktywnym zawodowo stwarzamy perspektywy uzyskania wykształcenia filozoficznego w ramach prowadzonych w dogodnych dla pracujących godzinach studiów Filozofia 35+. Mamy szeroką ofertę zajęć fakultatywnych umożliwiających kreowanie indywidualnej ścieżki rozwoju naukowego, w tym uczestniczenia w fakultetach dedykowanych innym kierunkom studiów (np. fakultetach kognitywistycznych). Aktywnie uczestniczymy w programie Erasmus+, który umożliwia naszym studentom nawet roczny wyjazd do prestiżowych ośrodków w Europie (Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Danii, Hiszpanii, Niemczech, Portugalii, Szwecji, Wielkiej Brytanii czy Włoszech) oraz programie MOST umożliwiającym studiowanie na jednym z dwudziestu polskich Uniwersytetów.

Dlaczego u nas

Wydział dysponuje bogatą bazą dydaktyczną (nowoczesnymi salami dydaktycznymi, aulą konferencyjną, dobrze zaopatrzoną biblioteką wydziałową, pracowniami komputerowymi oraz specjalistyczną salą dydaktyczną dla osób niepełnosprawnych). Prowadzimy również studia na kierunkach: europeistyka, kognitywistyka, kreatywność społeczna, socjologia oraz zarządzanie w politykach publicznych.

Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w instytucjach kultury, urzędach, fundacjach i przedsiębiorstwach, są wśród nich specjaliści różnych branż, eksperci, menadżerowie i politycy.

Tradycja i nowoczesność łączą się w Lublinie!


Dane teleadresowe
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin
81 537 54 81
instfil@bacon.umcs.lublin.pl
filozofia.umcs.lublin.pl
fb.com/filozofia.UMCS

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy