Audio Audycje Filozofia dla dzieci

O filozofowaniu z dziećmi i naszym magazynie w radiu TOK FM

Gościem programu Weekendowy Poranek pod red. Karoliny Głowackiej w radiu TOK FM była nasza redakcyjna koleżanka Dorota Monkiewicz-Cybulska. Tematem audycji było filozofowanie z dziećmi oraz umiejętności, jakie dzięki temu nabywają, a także nasz magazyn. Zachęcamy do wysłuchania.

Najnowszy numer: Nowy człowiek?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2017 można zamówić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „TUTAJ”.

Audy­c­ja w Radio TOK FM została wyemi­towana w sobotę 18 lutego o godz. 7.30.

Trze­ba spo­jrzeć na dziecko jako na mądrą, myślącą istotę. Jeżeli dziecko pyta „dlaczego”, to moż­na mu powiedzieć  „A jak myślisz?”, a nie od razu podawać mu na tacy rozwiązanie

– przekony­wała Doro­ta Monkiewicz-Cybul­s­ka.

Dzieci, które są zachę­cane do samodziel­nego myśle­nia wyras­ta­ją na świadomych dorosłych, odpornych na indok­try­nację. Umiejęt­ność rozu­mowa­nia jest dla nich cen­nym kap­i­tałem na przyszłość.

Filo­zo­fować z dzieć­mi moż­na również we włas­nym domu, przy okazji zabaw czy lek­tur. To prost­sze, niż by się mogło wydawać…

Wysłuchaj audy­cji:

Audycję  można wysłuchać także > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.