Filmy Popularyzacja

Popularny wykład o Parmenidesie

Jak powstawało filozoficzne i abstrakcyjne myślenie w otoczeniu mitu? Jak rodził się grecki racjonalizm? Czy istnieją zmiana i ruch? Ile jest światów? Co i jak istnieje? Który ze współczesnych polskich filozofów mógłby zostać nazwany parmenidejczykiem? Na te pytania zajmująco i przystępnie odpowiada dr Bartłomiej Skowron (Politechnika Warszawska) w wykładzie o jednym z największych filozofów starożytności – Parmenidesie. Został on wygłoszony 21 października 2016 r. dla Wrocławskiej Wszechnicy Filozoficznej.

R e k l a m a

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Reklama

Już w sprze­da­ży w dobrych salo­ni­kach pra­so­wych w całej Pol­sce

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy