Filmy Popularyzacja

Popularny wykład o Parmenidesie

Jak powstawało filozoficzne i abstrakcyjne myślenie w otoczeniu mitu? Jak rodził się grecki racjonalizm? Czy istnieją zmiana i ruch? Ile jest światów? Co i jak istnieje? Który ze współczesnych polskich filozofów mógłby zostać nazwany parmenidejczykiem? Na te pytania zajmująco i przystępnie odpowiada dr Bartłomiej Skowron (Politechnika Warszawska) w wykładzie o jednym z największych filozofów starożytności – Parmenidesie. Został on wygłoszony 21 października 2016 r. dla Wrocławskiej Wszechnicy Filozoficznej.

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Reklama

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy