W tej zakładce będziemy umieszczać wszelkiego typu ogłoszenia dotyczące pracy dla filozofa (staże, stypendia, zlecenia). Zachęcamy do przesyłania ogłoszeń zarówno pracodawców, jak i osoby, które poszukują pracy.

Ogłoszenie można przesyłać na adres: redakcja@filozofuj.eu.

Oferty pracodawców

Oferty kandydatów na pracowników

Aktualnie dysponujemy następującymi ofertami:

Naj­now­szy numer

Reklama

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link.

Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy