Ogłoszenia

Refleksyjna jesień z Filozofuj! – wyprzedaż egzemplarzy drukowanych

Jesień składnia do zadumy. Jeśli poszukujecie inspiracji do rozmyślań, pomyślcie o „Filozofuj!”. Długie wieczory to świetny czas na lekturę. Ogłaszamy jesienną wyprzedaż egzemplarzy drukowanych naszego magazynu. Oferujemy rabat nawet do 40% ceny. Filozofujcie jesienią. 

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2017 można zamówić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „TUTAJ”.

Wyjąt­ko­wa oka­zja! Oto dokład­ne zesta­wie­nie raba­tów:

  • Wyprze­daż nr 1 „Filo­zo­fuj!”: Czym jest filo­zo­fia – 30%.
  • Wyprze­daż nr 2 „Filo­zo­fuj!”: Sens życia – 30%.
  • Wyprze­daż nr 3 „Filo­zo­fuj!”: O wol­no­ści sło­wa* – 10%.
  • Wyprze­daż nr 5 „Filo­zo­fuj!”: Dla­cze­go demo­kra­cja?* – 40%.
  • Wyprze­daż nr 6 „Filo­zo­fuj!”: Bóg i reli­gia* – 30%.
  • Wyprze­daż nr 7 „Filo­zo­fuj!”: Uchodź­cy* – 50%.
  • Wyprze­daż nr 8 „Filo­zo­fuj!”: Wol­na wola? – 20%.
  • Wyprze­daż nr 9 „Filo­zo­fuj!”: Praw­da – 10%.
  • Wyprze­daż nr 10 „Filo­zo­fuj!”: Filo­zo­fia w dobie nauki – 10%.

 

  • Pre­nu­me­ra­ta na rok 2016 – tyl­ko 50 zł. (Oszczęd­ność 10 zł)

 

Zamówienia można składać > tutaj.

 

Wyprze­daż będzie trwać do 14 listo­pa­da (o godz. 23:59) lub do wyczer­pa­nia zaso­bów.

UWAGA! Wyprzedaż obowiązuje TYLKO na zakup online w naszym sklepie internetowym. 


* Egzem­pla­rze wysta­wo­we (w sta­nie bar­dzo dobrym, ale nie ide­al­nym).

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy