Praca Pracodawca

Stypendium doktoranckie w ramach projektu „Permissions, Information and Institutional Dynamics, Obligations, and Rights”

O 3000 zł miesięcznego stypendium mogą się ubiegać doktoranci w ramach projektu „Permissions, Information and Institutional Dynamics, Obligations, and Rights”. Jest ono finansowane z programu BEETHOVEN na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Aplikacje można składać do 15 lutego 2016.

Najnowszy numer: Filozofia czasu

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 23 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2018 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Zachęcamy zarówno pracodawców, jak i kandydatów na pracowników do przesyłania ogłoszeń dotyczących pracy: redakcja@filozofuj.


Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza do składania aplikacji o stypendium doktoranckie, które zostanie przyznane na okres 33 miesięcy od kwietnia 2016 (lub niedługo później). Na Wydziale funkcjonuje aktywne środowisko badawcze i dydaktyczne w dziedzinie filozofii, kognitywistyki i kulturoznawstwa gwarantujące doskonałe warunki rozwoju kariery naukowej. Informacje o Wydziale znaleźć można na stronie www.filozofia.kul.pl.

Stypendysta będzie odbywał studia doktoranckie pod kierunkiem prof. Piotra Kulickiego. Zachęcamy do aplikowania osoby zainteresowane następującymi dziedzinami badań:

  • Logika filozoficzna (szczególnie logika deontyczna lub logika prawnicza)
  • Filozofia działania i metaetyka (szczególnie teorie racjonalności i normatywności)

Kandydaci powinni posiadać zaawansowaną wiedzę z zakresu filozofii – preferowany jest tytuł magistra filozofii, ale dopuszczamy również osoby posiadające tytuł magistra prawa lub magistra informatyki. Wymagana jest również znajomość języka angielskiego.

Kandydaci powinni przesłać list motywacyjny oraz życiorys (CV) dyplom licencjata i magistra wraz z wypisem z indeksu i dwa listy polecające od pracowników naukowych. Kompletna aplikacja (z wyłączeniem listów polecających) powinna zostać przesłana w pojedynczym pliku PDF elektronicznie na adres kulicki@kul.pl do 15 lutego 2016 r.

Listy polecające powinny zostać wysłane bezpośrednio na adres kulicki@kul.pl. Wybór kandydata zostanie dokonany na podstawie kryteriów określonych w regulaminie przyznawania stypendiów doktoranckich w ramach grantów NCN.

W przypadku braku kandydata o wymaganych kwalifikacjach zastrzegamy sobie prawo do przedłużenia terminu składania aplikacji.

Ewentualne zapytania w sprawie konkursu prosimy kierować do prof. Kulickiego na adres kulicki@kul.pl.

Więcej o projekcie można przeczytać > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy