Tag - kalendarium

Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #47

8 lutego 1960 r. – w Oksfordzie zmarł John Langshaw Austin, przedstawiciel filozofii analitycznej, którego głównym przedmiotem badań były codzienne użycia języka, co zaowocowało podziałem aktów mowy na lokucyjne, illokucyjne i perlokucyjne. Kontynuatorem jego pracy jest John Searle.

Czytaj więcej

Pytaj o numer w salonach Empiku!

logometeortrans

Reklama

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy