Ogłoszenia

Wybieramy temat numeru 6 z 2018 roku

Drodzy Czytelnicy, ustaliliśmy już tematy numerów „Filozofuj!” na 2018 rok. Jednak tradycyjnie – wybierając szósty temat „Filozofuj!” – kierujemy się Waszymi sugestiami. Prosimy Was o głos w tej sprawie, ponieważ czasopismo tworzymy dla Was – według Waszych zainteresowań. Gorąco zachęcamy więc do oddania głosu na jeden spośród 11 propozycji tematów wymienionych w poniższej ankiecie. Wygra ten, który uzyska najwięcej głosów. A w listopadzie 2018 roku ukaże się Wasz numer. Ankieta będzie aktywna do 10 września 2017 roku. Po tym terminie opublikujemy wszystkie tematy zaplanowane na kolejny rok, łącznie z tym, wybranym przez Czytelników.

Najnowszy numer: Zrozumieć emocje

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 4 sierpnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Któ­ry spo­śród wymie­nio­nych niżej tema­tów wybrał(a)byś jako temat głów­ny nume­ru 6 z 2018 roku?

 • Poza­ludz­kie umy­sły (36%, 55 Votes)
 • Wła­dza (11%, 16 Votes)
 • Świa­do­mość (9%, 14 Votes)
 • Prze­mi­ja­nie i śmierć (9%, 14 Votes)
 • Racjo­nal­ność (8%, 12 Votes)
 • Samot­ność (7%, 11 Votes)
 • Miłość/Eros (7%, 11 Votes)
 • Dobro i zło (5%, 7 Votes)
 • Przy­jem­ność (3%, 4 Votes)
 • Szczę­ście (3%, 4 Votes)
 • Kara (3%, 4 Votes)

Total Voters: 152

Loading ... Loading …
Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy