Audycje

Załoga F w Radiowej Czwórce

Krótko i węzłowato o filozofii i filozofowaniu na antenie Radiowej Czwórki wypowiadała się Załoga F w relacji Anny Depczyńskiej.

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2017 można zamówić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „TUTAJ”.

Umi­ło­wa­nie mądro­ści, naj­bar­dziej fun­da­men­tal­na, racjo­nal­na i kry­tycz­na wie­dza o wszyst­kim, co ist­nie­je ˜– tak Słow­nik PWN opi­su­je filo­zo­fię.

Tak wpro­wa­dził rela­cję Anny Dep­czyń­skiej z roz­mo­wy z Zało­gą F pro­wa­dzą­cy audy­cję Czat Czwór­ki – Piotr Firan.


Zob. relacje ze spotkań Klubów „Filozofuj!”


 

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy