Konferencje Patronaty

Znaczenie mitów i symboli w dyskursie interdyscyplinarnym

Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza wszystkich zainteresowanych na ogólnopolską studencko-doktorancką konferencję „Znaczenie mitów oraz symboli w dyskursie interdyscyplinarnym” zaplanowaną na 18 maja 2017 roku. Patronem medialnym wydarzenia jest magazyn „Filozofuj!”.

Najnowszy numer: Nowy człowiek?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Wersja online dostępna jest tutaj.

Magazyn można też nabyć od 23 listopada w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Konferencja ma stać się pretekstem do wspólnego namysłu nad szeroko rozumianą problematyką symboli oraz mitów, ze szczególnym uwzględnieniem wielopoziomowego procesu tworzenia się pojęć w myśli symbolicznej oraz ich znaczenia dla nauk humanistycznych. Jak piszą organizatorzy: „Mity i symbole to niezwykle złożone zjawiska kulturowe, które można analizować i interpretować w wielu uzupełniających się perspektywach. Od XX wieku myśliciele ponownie starają się odnaleźć znaczenia mitów i symboli, mity zaczynają funkcjonować jako historia »prawdziwa«, mająca swoje znaczenie, pouczenie, a nawet »świętość«. W humanistyce mity i symbole stają się znów »żywe«, ukazując kulturowe wartości i archetypy ludzkich zachowań. Za pomocą mitów i symboliki starano się tłumaczyć stany emocjonalne człowieka oraz ludzką egzystencjalną kondycję. Problematyka ta wciąż odnajduje się w różnorodnych aspektach i wymiarach badań humanistycznych”.

Konferencja ma mieć charakter interdyscyplinarny, więc zaproszeni są na nią przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, których wystąpienia będą oscylowały wokół takich tematów jak:

  • język a problematyka symbolu;
  • problematyka interpretacji i egzegezy mitów i symboli;
  • funkcjonowanie mitu i symboli w psychoanalizie oraz psychologii analitycznej;
  • funkcjonowanie mitów i symboli w refleksji fenomenologiczno-hermeneutycznej;
  • symbole jako element badania antropologicznego lub religioznawczego;
  • symbole i mity a szeroko rozumiana metafizyka;
  • myślenie symboliczne a problematyka filozofii umysłu.

Czy język symboliczny jest językiem posiadającym własne prawa? Jaki jest związek między symbolem a tym, co symbolizuje? Czy mity współcześnie przekazują nam jakąś mądrość, czy są wciąż aktualne dla badań interdyscyplinarnych? Jakie jest ich aktualne znaczenie w dyskursach humanistycznych? To podstawowe pytania mogące stanowić inspirację dla otwartych i owocnych dyskusji w ramach konferencji.

Formularze zgłoszeniowe wraz z abstraktem proponowanego wystąpienia (do 1000 znaków) można zgłaszać na adres organizatorów: mityisymbole@gmail.com do 18 maja 2017 roku. Czas przeznaczony na pojedyncze wystąpienie to 15 minut. Udział w konferencji jest bezpłatny.


  Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA) – Katowice, ul. Bankowa 11a
27 maja 2017
Strona internetowa wydarzenia
 Wydarzenie na Facebooku

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy