LSF Ogłoszenia

1 Letnia Szkoła Filozofuj pod Zakopanem – ramowy program

Aktywny wypoczynek w górach połączony z rozwijaniem pasji filozofowania i nabyciem zdolności logicznego, krytycznego i analitycznego myślenia, codzienna współpraca z redaktorami magazynu „Filozofuj!”, poznanie tajników tworzenia czasopisma, pasjonujące rozmowy, dyskusje i poznanie inspirujących ludzi. A to wszystko w przyjaznej atmosferze, w otoczeniu wspaniałej, tatrzańskiej przyrody. – Słowem: ogłaszamy ramowy program Pierwszej Letniej Szkoły Filozofuj (1LSF) pod hasłem „Krytyczne i logiczne myślenie”, która odbędzie się w dn. 14–22 sierpnia w miejscowości Murzasichle na Podhalu, nieopodal Zakopanego, na skraju Tatrzańskiego Parku Narodowego. Mamy dodatkowe 3 miejsca! Zapisy do 27 maja.

Zapisz się do naszego newslettera

Informacje na temat zapisów na 1 LSF można znaleźć > tutaj.


Program

Pro­gram jest tak pomyślany, by „dzi­ałał” zarówno w pogodę, jak i nie­pogodę. W tym pier­wszym przy­pad­ku po zaję­ci­ach będzie wyjś­cie w góry (przewidu­je­my dni prz­er­wy od wypraw górs­kich), w tym drugim przy­pad­ku też na pewno nie będziemy się nudz­ić, bo na każdy dzień zostały zaplanowane dodatkowo atrak­cyjne zaję­cia.

Dzień 1 – 14 sierpnia, niedziela

16.00 Rejes­trac­ja uczest­ników
18.00 Kolac­ja
19.00 Pow­i­tanie i prezen­tac­ja pro­gra­mu 1LSF

Dzień 2 – 15 sierpnia, poniedziałek

8.00 Śni­adanie
8.45 — 9.30 Warsz­taty z logi­ki, erysty­ki, kry­ty­cznego myśle­nia #1 (z pogadanką)
9.40 — 10.25 Warsz­taty z logi­ki, erysty­ki, kry­ty­cznego myśle­nia #2

Wari­ant 1 (dobra pogo­da)
10.30 — 18 góry, dyskus­je w drodze

Wari­ant 2 (pada)
10.30 — 11.15 Warsz­taty dzi­en­nikarst­wa naukowego #1
11.30 — 12.15 Anal­iza tek­stu #1

13.00 Obi­ad
14.00 — 16.00 Pro­jekc­ja fil­mu #1
16.00 — 17.00 Dyskus­ja nad filmem

czas wol­ny

19.00 kolac­ja / obi­adoko­lac­ja

20.00 Ognisko

Dzień 3 – 16 sierpnia, wtorek

8.00 Śni­adanie
8.45 — 9.30 Warsz­taty z logi­ki, erysty­ki, kry­ty­cznego myśle­nia (z pogadanką) #3
9.40 — 10.25 Warsz­taty z logi­ki, erysty­ki, kry­ty­cznego myśle­nia #4

Wari­ant 1 (dobra pogo­da)
10.30 — 18 góry, dyskus­je w drodze

Wari­ant 2 (pada)
10.30 — 11.15 Zasady dobrej debaty #1
11.30 — 12.15 Anal­iza tek­stu #2

13.00 Obi­ad

14.00 — 16.00 Pro­jekc­ja fil­mu #2
16.00 — 17.00 Dyskus­ja nad filmem

czas wol­ny

19.00 kolac­ja / obi­adoko­lac­ja

20.00 Inte­grac­ja

Dzień 4 – 17 sierpnia, środa

8.00 Śni­adanie
8.45 — 9.30 Warsz­taty z logi­ki, erysty­ki, kry­ty­cznego myśle­nia (z pogadanką) #5
9.40 — 10.25 Warsz­taty z logi­ki, erysty­ki, kry­ty­cznego myśle­nia #6

Wari­ant 1 (dobra pogo­da)
10.30 — 18 góry, dyskus­je w drodze

Wari­ant 2 (pada)
10.30 — 11.15 Mar­ket­ing filo­zoficzny #1
11.30 — 12.30 Pro­jekc­ja fil­mu doku­men­tal­nego o filo­zofii #1

13.00 Obi­ad

14.00 Opc­ja 1: termy Bania, opc­ja 2: Zakopane (zwiedzanie, spac­ery)

19.00 kolac­ja / obi­adoko­lac­ja

Mecz redakc­ja Filo­zo­fuj kon­tra resz­ta świa­ta 🙂

Dzień 5 – 18 sierpnia, czwartek

8.00 Śni­adanie
8.45 — 9.30 Warsz­taty z logi­ki, erysty­ki, kry­ty­cznego myśle­nia (z pogadanką) #7
9.40 — 10.25 Warsz­taty z logi­ki, erysty­ki, kry­ty­cznego myśle­nia #8

Wari­ant 1 (dobra pogo­da)
10.30 — 18 góry, dyskus­je w drodze

Wari­ant 2 (pada)
10.30 — 11.15 Warsz­taty dzi­en­nikarst­wa naukowego #2
11.30 — 12.15 Anal­iza tek­stu #3

13.00 Obi­ad

14.00 Czas wol­ny, piłkarzy­ki, bilard, rozmyślanie, basen, jacuzzi, spac­er

16.00 — 17.30 Dyskus­ja na tem­at anal­i­zowanego tek­stu

Czas wol­ny

19.00 kolac­ja / obi­adoko­lac­ja

20.00 ognisko

Dzień 6 – 19 sierpnia, piątek

8.00 Śni­adanie
8.45 — 9.30 Warsz­taty z logi­ki, erysty­ki, kry­ty­cznego myśle­nia (z pogadanką) #9
9.40 — 10.25 Warsz­taty z logi­ki, erysty­ki, kry­ty­cznego myśle­nia #10

Wari­ant 1 (dobra pogo­da)
10.30 — 18 góry, dyskus­je w drodze

Wari­ant 2 (pada)
10.30 — 11.15 Zasady dobrej debaty #2
11.30 — 12.15 Anal­iza tek­stu #4
13.00 Obi­ad

14.00 Fes­ti­w­al folk­loru w Zakopanem
http://www.festiwale.zakopane.pl/2016/festiwal-folkloru

19.00 kolac­ja / obi­adoko­lac­ja

20.00 Wieczór wspom­nień ze studiów

  Dzień 7 – 20 sierpnia, sobota

8.00 Śni­adanie
8.45 — 9.30 Warsz­taty z logi­ki, erysty­ki, kry­ty­cznego myśle­nia (z pogadanką) #11
9.40 — 10.25 Warsz­taty z logi­ki, erysty­ki, kry­ty­cznego myśle­nia #12

Wari­ant 1 (dobra pogo­da)
10.30 — 18 góry, dyskus­je w drodze

Wari­ant 2 (pada)
10.30 — 11.15 Dlaczego warto stu­diować filo­zofię #1
11.30 — 12.15 Filo­zofia w aneg­do­tach #1

13.00 Obi­ad

14.00 Czas wol­ny, piłkarzy­ki, bilard, rozmyślanie, basen, jacuzzi, spac­er

17.00 — 18.00 Co moż­na robić po filo­zofii?

19.00 kolac­ja / obi­adoko­lac­ja

20.00 Filo­zoficzny danc­ing

Dzień 8 – 21 sierpnia, niedziela

7.30 Śni­adanie

Opc­ja spływ kajakowy 8.30 do 18.00

19 kolac­ja / obi­adoko­lac­ja

20.00 Ognisko

Dzień 9 – 22 sierpnia, poniedziałek

8.00 Śni­adanie
9.00 — 12.00 Deba­ta wokół numeru o prawdzie

Pakowanie

13.00 Obi­ad

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy