Konkursy Ogłoszenia Olimpiada Filozoficzna Patronaty

2. etap 29. edycji Olimpiady Filozoficznej – zawody okręgowe

W sobotę 18 lutego odbędzie się 2. etap 29. edycji Olimpiady Filozoficznej. Stawką będzie wielki, ogólnopolski finał, podczas którego wyłoniony zostanie zwycięzca Olimpiady. Udostępniamy Przewodnik po Olimpiadzie Filozoficznej – lektura obowiązkowa dla wszystkich zainteresowanych. Podobnie jak rok temu, magazyn „Filozofuj!” jest patronem medialnym Olimpiady.

Do eliminacji okręgowych kwalifikowani są ci uczniowie, których praca pisemna z etapu szkolnego została oceniona na co najmniej 20 punktów. Zawody etapu okręgowego Olimpiady mają formę eliminacji pisemnych i składają się z dwóch części. W pierwszej uczniowie proszeni są o napisanie eseju na jeden z trzech zaproponowanych tematów. W drugiej – zadaniem uczestników jest rozwiązanie testu składającego się z zadań wielokrotnego wyboru i pytań otwartych. Na napisanie eseju uczniowie mają 150 minut, natomiast test należy rozwiązać w czasie nie dłuższym niż 90 minut. Za każdą z dwóch wspomnianych części można zdobyć maksymalnie po 50 punktów, natomiast żeby uzyskać rekomendację do finału, trzeba zdobyć minimum 60 punktów, przy czym zarówno esej, jak i test musi być oceniony na co najmniej 20 punktów.

– czytamy w Przewodniku po Olimpiadzie Filozoficznej, w którym zamieszczono także kryteria oceny obowiązujące na etapie szkolnym (I etap) i okręgowym (II etap):

I etap
Na etapie szkolnym uczestnicy piszą pracę filozoficzną ocenianą wedle następujących kryteriów:
a) zawartość treściowo-problemowa (0–10 pkt),
b) umiejętność posługiwania się wiedzą filozoficzną i pojęciami filozoficznymi (0–5 pkt),
c) sposób uzasadniania (0–5 pkt),
d) kompozycja i oryginalność ujęcia (0–5 pkt),
e) poprawność językowa (0–5 pkt).

Za tę część łącznie uzyskać można do 30 pkt. Aby przejść do kolejnego etapu, należy zdobyć co najmniej 20 pkt.

II etap
Na etapie okręgowym uczniowie piszą esej oraz rozwiązują test. Esej oceniany jest wedle następujących kryteriów:
a) interpretacja tematu (0–12 pkt),
b) filozoficzne ujęcie tematu (0–12 pkt),
c) moc perswazyjna argumentów (0–12 pkt),
d) spójność (0–12 pkt),
e) poprawność językowa (0–2 pkt).

W przypadku oceny esejów kluczowym jest sposób interpretacji kryteriów oceny poprzez metodę deskryptorów, która została opracowana przez KGOF i opublikowana w broszurze pt. Filozofia jako sztuka pisemnej wypowiedzi oraz jest dostępna na stronie internetowej www.ptfilozofia.pl. Na tym etapie uczestnik może uzyskać łącznie 100 pkt (50 pkt za test i 50 pkt za esej). Aby uzyskać rekomendację do zawodów centralnych, należy zdobyć łącznie co najmniej 60 pkt, przy czym nie mniej niż 20 pkt za każdą część.

Uczeń jest kwalifikowany do finału OF przez Komisję Kwalifikacyjną, która ponownie sprawdza eseje z całego kraju i uśrednia sposób ich oceny. Wyniki publikowane są przez KGOF na stronie internetowej OF.

Przewodniku można przeczytać także:

  • artykuł Magdaleny Gawin „Eseje filozoficzne – uwagi wprowadzające do metodyki pisania”, który zawiera cenne wskazówki dotyczące zasad konstrukcji filozoficznych wypowiedzi pisemnych, a także bliższe omówienie poszczególnych kryteriów stosowanych przy ocenie prac etapu II OF,
  • tematy esejów w zawodach okręgowych Olimpiady Filozoficznej z ostatnich 4 edycji OF,
  • test etapu okręgowego z 4 ostatnich edycji OF oraz klucze odpowiedzi do nich,
  • tematyka eliminacji zawodów drugiego stopnia,
  • kryteria oceny na etapie centralnym,
  • informacje na temat Międzynarodowej Olimpiady Filozoficznej.

Cały Przewodnik można pobrać > tutaj.


Zob. relację z uroczystego zakończenia 28. edycji OFwywiad z Mirą Zyśko, zwyciężczynią 28. edycji OF.

Patronem medialnym Olimpiady Filozoficznej jest magazyn „Filozofuj!”.

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 listopada w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy