Archive - 25 lipca 2019

Dowcip filozoficzny

Cztery rzeczy

David Hume, któ­ry doszedł do tysią­ca fun­tów szter­lin­gów rocz­ne­go docho­du, powie­dział w gro­nie przy­ja­ciół nale­ga­ją­cych...

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy