Archive - 4 miesiące temu

Dowcip filozoficzny

Ultimatum

W lat­ach siedemdziesią­tych XIX wieku Karol Marks otrzy­mał od wydawnict­wa Brochaus list następu­jącej treś­ci: – Szanowny Panie! Przekroczył Pan...

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy