Archive - 6 miesięcy temu

Dowcip filozoficzny

Skromność

Fran­cis Bacon został wynie­sio­ny przez kró­lo­wą Elż­bie­tę I do god­no­ści kanc­le­rza. Nie­zwy­kle skrom­ny z natu­ry, nowo...

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy