Aktualności Ogłoszenia Olimpiada Filozoficzna Patronaty Relacje i reportaże

28. Olimpiada Filozoficzna – podsumowanie

of-patronat2
Są wakacje. Za nami 28 edycja Olimpiady Filozoficznej. Ile osób startowało? ile dostało się do finału? Kto wygrał? Kto pojechał na zwody międzynarodowe? Podsumujmy najważniejsze fakty, które wiążą się z tym największym konkursem filozoficznym w kraju. Patronem Olimpiady jest nasz magazyn.

W organizację Olimpiady Filozoficznej zaangażowanych było 21 Komitetów Okręgowych OF na terenie całego kraju oraz Oddziały terenowe PTF

XXVIII OF zaproponowano młodzieży do wyboru 11 tematów. Każdy z tematów miał opiekuna naukowego. Uczniowie mieli za zadanie wybrać jeden z tematów, samodzielnie opracować w formie pracy pisemnej (rozprawy filozoficznej) i złożyć do właściwego terytorialnie Komitetu Okręgowego w terminie do 30 listopada 2015 r.

Do etapu szkolnego przystąpiło 577 uczniów z LO państwowych, społecznych i gimnazjów.

Do zawodów okręgowych – II stopnia – zakwalifikowało się 430 uczniów, którzy otrzymali minimum 25 punktów w skali 30 punktowej. Zawody II-go stopnia odbyły się we wszystkich Komitetach Okręgowych w dniu 20 lutego 2016 r., miały charakter egzaminu pisemnego i składały się z dwóch części: pierwsza część polegała na samodzielnym napisaniu eseju na jeden z trzech tematów, druga na rozwiązaniu testu. Za każdą część zawodnicy mogli uzyskać maksymalnie po 50 pkt.

Do trzeciego etapu Komitety Okręgowe rekomendowały 220 uczniów. Byli to uczniowie, którzy w zawodach drugiego stopnia uzyskali łącznie co najmniej 50 pkt., przy czym za każda część (test i esej) nie mniej niż 20 pkt. Powołana przez Przewodniczącego KG OF Komisja kwalifikująca po dokonaniu formalnej i merytorycznej ocenie zakwalifikowała do udziału w zawodach III stopnia 121 uczniów. W celu przeprowadzenia egzaminu centralnego powołanych zostało 15 Komisji. Zawody centralne odbyły się w dniu 16 kwietnia 2016 r., w Warszawie. Zawody te miały charakter egzaminu ustnego składającego się z trzech części: obrony pracy pisemnej z etapu szkolnego, odpowiedzi na dwa pytania zadane przez Komisję egzaminującą i analizę krótkiego fragmentu tekstu filozoficznego. Maksymalnie uczeń mógł uzyskać 100 pkt. Tytuł laureata zdobyło 22 uczniów, a tytuł finalisty 86. Natomiast 13 uczestników nie uzyskało wymaganej regulaminowo punktacji i byli tylko uczestnikami zawodów centralnych. 

Zwyciężczynią 28. OF Mira Zyśko z Prywatnego Gimnazjum i Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie, drugie miejsce zajął – Jakub Kasperski z V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie, trzecie – Piotr Marczyński z XXVIII im. J. Kochanowskiego w Warszawie.


Wywiad z Mirą Zyśko, zwyciężczynią 28. edycji Olimpiady Filozoficznej


21 maja odbyło się uroczyste zakończenie OF i wręczenie dyplomów i nagród.

Z grona laureatów i finalistów 26 uczniów przystąpiło do egzaminu pisemnego z języka obcego, który miał na celu wyłonienie 2 najlepszych młodych filozofów, którzy reprezentowali nasz kraj na XXIV Międzynarodowej Olimpiadzie Filozoficznej w Brukseli w dniach 12–15 maja br .

MOF Polskę reprezentowali: Hugo LUNN, uczeń kl. IIILO im. A. Witkowskiego w Krakowie (nauczyciel: p. Maciej Kraszewski), oraz Liwia ROGALEWICZ, uczennica kl. II LXIV LO w Warszawie (nauczycielka: p. Anna Szklarska). 

Liwia Rogalewicz zdobyła w tych zawodach wyróżnienie. Opiekunami naszej reprezentacji byli: dr Magdalena Gawin i mgr Michał Koss.

Dzięki sponsorom laureaci i nauczyciele-opiekunowie laureatów otrzymali nagrody książkowe. Nagrody książkowe ufundowali m.in. Aletheia, Wydawnictwo IFiS PAN, Wydawnictwo Naukowe Scholar. Dyrekcja Instytutu Filozofii i Socjologia PAN i Dyrekcja Instytutu Filozofii UW bezpłatnie udostępniła sale na przeprowadzenie egzaminu centralnego.

Sabina M. Bagińska


Znamy tematy na XXIX Olimpiadę Filozoficzną – więcej informacji > tutaj.


Najnowszy numer można nabyć od 2 listopada w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy