Wyniki poszukiwania dla -Skąd te zmiany? Scenariusz lekcji filozofii dla uczniów szkół podstawowych


Numery

Filozofuj! 2020 nr 1 (31)

Spis treś­ci Metafizy­ka i esenc­jal­izm > Maciej Sendłak, Tadeusz Szub­ka Za cel metafizy­ki uzna­je się opis i wyjaśnie­nie struk­tu­ry sze­roko...

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy