Bakcyl filozofii Teoria działania

Adrian Kuźniar: Bakcyl filozofii #48 – Paradoks Newcomba, czyli o tym, dlaczego nie jesteś bogaty/-a

Czy racjonalność może nie popłacać? Prof. Adrian Kuźniar zarysowuje w kolejnym odcinku „Bakcyla filozofii” problem wyboru znany jako problem lub paradoks Newcomba.

Paradoks Newcomba jest istotny nie tylko dla teorii decyzji, lecz także dla zagadnień dotyczących wolności woli. Na przykład bywa on dyskutowany w związku z kwestią, której został poświęcony poprzedni odcinek, tj. w kontekście problemu relacji między Boską wszechwiedzą a ludzką wolnością.

 


Adrian Kuźniar – dr hab., adiunkt w Zakładzie Filozofii Nauki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół metaetyki (zwłaszcza teorii ekspresywistycznych) oraz wybranych problemów filozofii nauki (głównie filozofii biologii), ontologii i epistemologii. Autor m.in. monografii Etyka analityczna a teoria ewolucji (CSZ Politechniki Warszawskiej, 2019), Konsekwencje wyjaśnień darwinowskich w metaetyce (WN „Semper”, 2017) oraz Język i wartości (WN „Semper”, 2009).

 


Cykl objęliśmy patronatem medialnym.

Za dwa tygodnie kolejny odcinek.

🚫 OSTRZEŻENIE: NASZ MAGAZYN NA SKRAJU ZAGROŻENIA! 🚫 Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować