Artykuł Instytuty Studia filozoficzne

AIK: U nas coraz więcej można!

Tekst ukazał się w „Filozofuj!” 2023 nr 3 (51), s. 56.


> artykuł sponsorowany

W ubiegłym roku filozofia na Ignatianum otrzymała bardzo wysoką kategorię naukową A (ewaluacja 2017–2021). To potwierdzenie naszego poziomu naukowego. Możemy teraz oferować jeszcze jeden stopień na ścieżce rozwoju – stopień doktora habilitowanego. To znakomite uzupełnienie dla naszej oferty edukacyjnej: studia licencjackie, studia magisterskie, którym może towarzyszyć przygotowanie do nauczania etyki i filozofii w szkołach, aż po doktorat z filozofii w Szkole Doktorskiej lub studia podyplomowe dla tych, którzy chcą zdobywać kolejne kwalifikacje. Dwa studenckie koła naukowe, ekologiczne VIRIDIS oraz antropo­logiczne EIDOS, dopełniają rozwój indywidualnych pasji naukowych studentów. Do tego 8–10 przedmiotów rocznie w języku angielskim oraz możliwość odbycia części studiów za granicą w ramach programu Erasmus Plus.

Ambitne cele i co z tego wyszło?

Cztery lata temu postawiliśmy sobie ambitne cele: akcent na myślenie o studencie i jego uporządkowanym, stopniowym rozwoju filozoficznym, wielo­poziomowe przygotowanie do pracy badawczej, nacisk na ćwiczenie umiejętności intelektualnych i kompetencji społecznych. Wiedza ma być służebna wobec umiejętności. Zajęcia mają aktywizować i zachęcać do twórczej pracy, która sprawi, że studenci rozwiną swój potencjał. Solidny fundament wiedzy winien być zbalansowany z indywidualizacją i personalizacją studiów.
Cieszy nas, że widać owoce realizacji tych celów. Konkretnym wyrazem tego są niezwykle pozytywne opinie studentów, które znajdujemy w anonimowych ankietach: „elastyczny dobór treści”, „świetne studium przypadków”, „wybór interesujących lektur”, „zajęcia bardzo rozwijające ze względu na formułę samodzielnej pracy nad tekstem i dyskusję w oparciu o nie”, „ciekawe dyskusje, problematyka zajęć i dobór tekstów”, „umiejętność wykreowania atmosfery sprzyjającej dyskusji”, „nacisk na precyzję w formułowaniu własnych sądów i zachęcanie do ich uzasadniania”. Studenci doceniają „duże zaangażowanie i poczucie humoru połączone ze stanowczością”, „skuteczne motywowanie zespołu do kreatywnego działania”, „pracę opartą o metodę design thinking”. Dla naszych studentów pracownicy to: „wzór nauczyciela akademickiego, wielka klasa!”, „bardzo dobry Człowiek i Nauczyciel, widać, że żyje tym, czego naucza, przede wszystkim jest DLA ucznia”, „konkretny, precyzyjny, oczytany, znający się dokładnie na przekazie zajęć, idealnie przygotowany”. Podkreślana jest również „duża dostępność Prowadzącej/Prowadzącego”, „ogromna wiedza i przenikliwość w zgłębianiu istotnych drobiazgów”, „wysoki poziom kultury, życzliwość, otwartość i dyspozycyjność”, a także to, że „wykładowca imponuje wiedzą i erudycją w zakresie wielu tematów”.

Z myślą o studencie

Wspieramy studentów od pierwszego semestru we wchodzeniu w tryb studiowania: oferujemy zajęcia z metodyki wypowiedzi ustnych, teorii i praktyki argumentacji, debatowania, uczymy odszukiwać wątki filozoficzne w kulturze popularnej, a nawet praktykować skupienie i dyscyplinę myśli, a także rozładowywać stres poprzez praktykę mindfulness. Indywidualną opiekę nad każdym studentem sprawuje najpierw tutor, a później promotor. Od kilku lat rozwijamy współpracę z Instytutem Psychologii, badając różne zagadnienia z pogranicza filozofii, psychologii, psychoterapii i psychiatrii, a także proponując studentom interdyscyplinarne zajęcia z psychologami. W Uczelni funkcjonuje bezpłatna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Biuro Karier, Biuro Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami.

Czym się to kończy?

Każdego roku nasi studenci zdobywają nagrody. Dyplomy uznania Rektora – na przykład za zaangażowanie w życie Uczelni oraz za aktywną działalność w ramach studenckich organizacji. Nagrody Dziekana za najlepsze prace dyplomowe: Piąty postulat Euklidesa – sposoby uzasadniania do XVIII wieku a strategia dowodzenia Girolamo Saccheriego czy Wolność a granice poznania w świetle filozofii Karla Jaspersa. Prace pisane są także w języku angielskim. Nasi studenci jeszcze w czasie studiów publikują swoje badania w uznanych czasopismach naukowych poza naszą Uczelnią. Kończą studia nie tylko z wiedzą i dyplomem, ale także z umiejętnościami przedsiębiorczymi, które doskonalą, realizując projekty wdrożeniowe. Kilka świetnych pomysłów udało się nawet zmonetyzować.

Opracowanie: Jacek Poznański


Dane teleadresowe

ul. Kopernika 26, 31–501 Kraków
12 39 99 523
filozofia@ignatianum.edu.pl

ignatianum.edu.pl/instytut-filozofii6
fb.com/akademiaignatianum

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy