Filozofia w szkole

Albo etyka, albo religia – zapowiedź zmian w przepisach

W wywiadzie dla „Gazety Polskiej” minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział zmianę w przepisach o lekcjach etyki i religii w szkołach.

Obecnie na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach oba przedmioty są nieobowiązkowe i organizowane w szkołach na życzenie rodziców bądź pełnoletnich uczniów. Od 1 września 2014 r. obowiązuje zasada wyrażania tego życzenia w formie oświadczenia pisemnego. Uczeń może uczestniczyć w zajęciach z religii, z etyki, z obu przedmiotów, może też nie wybrać żadnego z nich.

Zapowiadana zmiana ma polegać na tym, że wybór jednego z przedmiotów – etyki lub religii – będzie obowiązkowy (nie można będzie nie wybrać któregoś z nich).

Zapowiedź tę pozytywnie ocenia publicysta Tomasz Terlikowski. Na swoim profilu facebookowym podaje następujące powody:

  1. Oznacza ona zwiększenie obecności filozofii w szkołach. To zaś jest ważny element edukacji od dawna w Polsce zaniedbany.
  2. Uniemożliwia on unikanie przez szkoły zatrudniania etyków. Teraz będą oni musieli być wszędzie, a to będzie oznaczać, że wybór między etyką a katechezą stanie się realny, a nie jedynie zakładany.
  3. To jasny sygnał, że ministerstwo ma świadomość, że coraz większa grupa rodziców i uczniów nie chce uczęszczać na katechezę i w zamian proponuje im realny zamiennik, a nie puste godziny lekcyjne.
  4. Realny wybór sprawi, że będziemy wiedzieć, ile naprawdę uczniów odrzuca katechezę, chce uczyć się etyki, a ilu po prostu chciało mieć godzinę wolną. To ważny krok na drodze urealnienia danych.
  5. I wreszcie wybór wymusi rywalizację o uczniów. I katecheci i nauczyciele etyki będą mieli świadomość, że uczeń może wybrać, a to — jeśli konkurencja jest uczciwa — skłania zazwyczaj do podniesienia poziomu. Wiem, że nie musi tak być, ale przynajmniej tak być powinno.

Czy podzielacie tę opinię? Jak się zapatrujecie na projekt takiej zmiany?

Źródło: Gazeta Polska

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy