Arkadiusz Gut: Kulturowe odkrywanie innych umysłów

Jak to się dzieje, że może­my „zajrzeć” do wnętrza innych umysłów? Czy ta zdol­ność jest wrod­zona i bio­log­icznie uksz­tał­towana, czy naby­ta i wyk­sz­tał­cona środowiskowo? Wybierzmy się w podróż filo­zoficzną po men­tal­nych osobli­woś­ci­ach różnych kul­tur i w głąb umysłu dziec­ka. Kryją się tam ciekawe wnios­ki.