Audycje

Artur Szutta w Radiu RDC

5 lutego 2020 gościem Radia RDC był Artur Szutta, redaktor naczelny magazynu „Filozofuj!”.

Zapro­sze­nie do pro­gra­mu radio­we­go było zwią­za­ne z nomi­na­cją nasze­go maga­zy­nu do fina­łu kon­kur­su Popu­la­ry­za­tor Nauki 2019.

Audycji można odsłuchać > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy