Aktualności Historia filozofii starożytnej Patronaty Wydarzenia

Arystoteles a współczesność – ostatni „Spacer z Arystotelesem”

W piątek (19 maja), już po raz ostatni, zapraszamy wszystkich zainteresowanych na „Spacer z Arystotelesem” organizowany w ramach „Archeologii Myśli”, czyli cyklu, który połączył poznańskich archeologów i filozofów wokół przypomnienia znaczenia myśli Stagiryty dla kultury europejskiej. „Filozofuj!” jest patronem medialnym całego wydarzenia.

Ostatni wykład poprowadzi dr Paweł Bleja, który wygłosi prelekcję pt. „Czy filozofię współczesną interesuje Arystoteles?”. Całe spotkanie zostanie podzielone na dwie części, z których pierwsza będzie próbą naszkicowania przez prelegenta pewnego rodzaju wzorca Arystotelesa. Jak pisze sam autor: 

Jaki jest ten Arystoteles, którego obecności moglibyśmy się spodziewać? Co jest najbardziej frapujące w Arystotelesie z punktu widzenia naszych pluralistycznych czasów?

Druga część to analiza najróżniejszych nurtów filozoficznych XX wieku pod kątem obecności w nich myśli Stagiryty („zaanonsuję, że Arystoteles nie jest filozofem jedynie rozważanym »w zamkniętych kołach kościelnych«, chociaż i taki ma pewne walory”). Spotkanie ma charakter otwarty i wszyscy uczestnicy są zachęcani do czynnego udziału w dyskusji dotyczącej omawianego tematu.

Spacery z Arystotelesem” to projekt zorganizowany z okazji 2400. rocznicy urodzin Stagiryty, obejmujący działania od października 2016 roku do czerwca 2017, w tym dziewięć wykładów oraz wystawę fotograficzną. Tworzą one cykl refleksyjnych spotkań filozoficznych, utrzymanych w luźnej konwencji, które ukazują Arystotelesa jako myśliciela niezwykle silnie oddziałującego na kulturę europejską Wschodu i Zachodu. Wszystko to w wyjątkowym Rezerwacie Archeologicznym „Genius loci”, którego mottem jest wieloznaczne hasło: „Przekrój poznania”.


Miejsce wydarzenia: Rezerwat Archeologiczny „Genius loci”, ul. Księdza Ignacego Posadzego 3, 61–108, Poznań

Czas wydarzenia: 19.05.2017, godz. 18.00

Strona internetowa wydarzenia

Wydarzenie na Facebooku

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy