Audioteka F! Etyka Historia filozofii starożytnej

Audioteka „Filozofuj!” #10 – Arystoteles: Cnota jako średnia miara

Jednym z głównych tematów Etyki nikomachejskej jest cnota moralna (greckie słowo areté tłumaczy się też jako doskonałość moralną lub dzielność moralną). W poniższym fragmencie Arystoteles definiuje cnotę jako trwałą dyspozycję do wybierania w sposób rozsądny średniej miary między dwoma przeciwieństwami. Arystoteles jest filozofem złotego środka nie tylko w teorii, lecz także w praktyce. Dlatego zaleca nam życie, w którym unikamy skrajności.

Ary­sto­te­les, Ety­ka niko­ma­chej­ska, prze­ło­ży­ła, wstę­pem i komen­ta­rzem opa­trzy­ła D. Grom­ska, w: ten­że, Dzie­ła wszyst­kie, t. 5, War­sza­wa: PWN 1996, s. 113 (1105b–1106a oraz 1107a). 

Czy­ta prof. Witold Kopeć

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy