Audioteka F! Historia filozofii starożytnej

Audioteka „Filozofuj!” #12 – Arystoteles: Geneza twórczości poetyckiej

Arystoteles był jednym z najbardziej wszechstronnych umysłów starożytnej Grecji, a rozważania z zakresu etyki stanowią tylko mały wycinek jego bogatej twórczości. Poniższy fragment pochodzi z dzieła Poetyka i dotyczy powstania i rodzajów sztuki poetyckiej. Poetyka jest pierwszym dziełem z zakresu teorii literatury i zawiera podziały (m.in. na lirykę, epikę i dramat), które obowiązują do dziś.

Ary­sto­te­les, Poety­ka, prze­ło­żył i opra­co­wał H. Pod­biel­ski, w: Ary­sto­te­les, Dzie­ła wszyst­kie, t. 1, War­sza­wa: PWN 2003, s. 578–581 (1448b–1449a).

Czy­ta prof. Witold Kopeć

Najnowszy numer można nabyć od 1 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy