Audio Audioteka F! Historia filozofii starożytnej

Audioteka „Filozofuj!” #2 – Platon: Nieśmiertelność duszy

Platoński dialog „Fedon” przedstawia jeden dzień z życia Sokratesa – dzień niezwyczajny, bo ostatni. Filozof, niesprawiedliwie skazany na śmierć przez sąd ateński, rozważa z uczniami relację między duszą a ciałem. W tym kontekście formułuje – przypisywane później Platonowi – słynne argumenty za nieśmiertelnością duszy. Można zastanawiać się nad poprawnością lub siłą tych argumentów, ale postawa Sokratesa wobec zbliżającej się śmierci budzi podziw. Filozof umiera pogodnie i bez lęku, dobrowolnie rezygnując z przygotowanej przez przyjaciół ucieczki z więzienia.

Pla­ton, Fedon, prze­kład i komen­tarz R. Legut­ko, Kraków–Warszawa: Ośro­dek Myśli Poli­tycz­nej, Pań­stwo­wy Insty­tut Wydaw­ni­czy i Teo­lo­gia Poli­tycz­na 2017, s. 307–313 (78d–80b).

Czy­ta prof. Witold Kopeć

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

 • Czy­li obaj wyprze­dzi­li i zapo­wie­dzie­li nową epo­kę, cza­sy, myślenie!
  “Pro­ro­kuj do Ducha, pro­ro­kuj!” ST/NT Biblia…

  • Ale co z cia­łem?! Czyż­by zapomnieli?!…
   Por. KKK, Ojco­wie Kościo­ła Wscho­du i Zacho­du, “Bre­via­rium Fidei“ and more, more, full…
   “Nobody‘s perfect!“

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy