Audio Audioteka F! Historia filozofii starożytnej

Audioteka „Filozofuj!” #5 – Platon: Obrona Sokratesa

Sokrates – pierwszy wielki filozof-humanista – został oskarżony przez Meletosa o bezbożność i demoralizację młodzieży. Platon – uczeń Sokratesa – zawarł w dialogu Obrona Sokratesa mowy obrończe swego mistrza przed sądem ateńskim (których trzy fragmenty prezentujemy niżej). Są one jednym z głównych źródeł naszej wiedzy o poglądach Sokratesa i jego sztuce logicznej argumentacji. Argumentacja ta nie trafiła do umysłów i serc większości jego pierwotnych słuchaczy – może jednak trafi do Was.

Zapisz się do naszego newslettera

Pla­ton, Obro­na Sokra­te­sa, przeł. R. Legut­ko, Kra­ków: Ośro­dek Myśli Poli­tycz­nej i Wyż­sza Szko­ła Euro­pej­ska im. ks. Józe­fa Tisch­ne­ra 2007, s. 43–45 (25c–26a), s. 45–51 (26b–28a), s. 81–85 (40c–41d).

Czy­ta prof. Witold Kopeć

Najnowszy numer można nabyć od 4 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy