Antropologia Audio Audioteka F! Historia filozofii starożytnej

Audioteka „Filozofuj!” #7 – Platon: Zaprzęg uskrzydlonych koni

Pytanie o naturę duszy powraca w wielu dialogach Platona. Jednym z nich jest Fajdros, z którego pochodzi kolejna piękna – ale i zagadkowa – alegoria wywiedziona z wyobraźni Platona. Przedstawia trzy części czy aspekty duszy. Jedną z racji, które skłoniły Platona do ich wyróżnienia, było istnienie w duszy konfliktów wewnętrznych. Ich literackie przykłady spotkamy w kolejnych fragmentach Platońskiego tekstu.

Zapisz się do naszego newslettera

Pla­ton, Faj­dros, prze­ło­żył, wstę­pem, komen­ta­rzem i sko­ro­wi­dzem opa­trzył L. Regner, War­sza­wa: PWN 1993, s. 30 i 38 (246a–b, 253d–e).
 

Czy­ta prof. Witold Kopeć

Najnowszy numer można nabyć od 4 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy