Dowcip filozoficzny

Dowcip filozoficzny

Deszcz

Fry­de­ryk Nie­tz­sche jako dziec­ko był nie­by­wa­le wręcz odpo­wie­dzial­ny. Pew­ne­go dnia po ukoń­cze­niu lek­cji (uczęsz­czał wów­czas...

Dowcip filozoficzny

Sokrates i Ksantypa

Raz kłó­tli­wa Ksan­ty­pa, nio­sąc wodę, zaczę­ła krzy­czeć na swe­go mądre­go mał­żon­ka, ale on jak zwy­kle mil­czał. Roz­ją­trzo­na jego...

Dowcip filozoficzny

Bez różnicy

Tales mawiał, że śmierć niczym nie róż­ni się od życia. Pew­ne­go dnia spy­tał go uczeń: – Dla­cze­go więc, mistrzu, nie umierasz? –...

Pytaj o numer w salonach Empiku!

logometeortrans

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy