Ogłoszenia

Chcesz awansować? Popularyzuj filozofię!

Czy filozofowie akademiccy wiedzą, że działalność popularyzatorska ma wpływ na skuteczność ubiegania się o stopnie i tytuły naukowe? Jeśli nie, zachęcamy do zapoznania się z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 26 września 2016 roku o procedurach awansowych. No i do współpracy! ;)

W procedurach awansowych kandydaci na doktorów, doktorów habilitowanych oraz profesorów, oprócz dorobku naukowego, mogą pochwalić się działalnością popularyzatorską. To oznacza, że taka działalność ma wpływ na przyznanie badaczowi stopnia lub tytułu naukowego, a w każdym razie jest to czytelny sygnał, że jest ona dostrzegana i wartościowa. Miejmy nadzieję, że będzie to dla nich dodatkowy bodziec do współpracy przy inicjatywach popularyzatorskich takich jak nasz magazyn i portal.

Zapisy na ten temat znajdują się w Rozporządzeniu ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 26 września 2016 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. Stanowi ono, że w wykazie dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego (§1, pkt 2, ust. 5), postępowania habilitacyjnego (§12, pkt 2, ust. 4d) oraz o nadanie tytułu profesora (§18, pkt 2, ust. 2c), należy uwzględnić informację o działalności popularyzującej naukę.

W załączniku 2 do Rozporządzenia jest zamieszczony wzór ankiety oceny osiągnięć naukowych osoby ubiegającej się o nadanie tytułu profesora, a w niej:

zalacznik

Tutaj publikacje w „Filozofuj!”, udział w spotkaniach Klubów „Filozofuj!”, udział w Letniej Szkole Filozofuj czy innych naszych inicjatywach będą jak znalazł.

Zachęcamy do współpracy!
logoF-150

 

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy