Ogłoszenia

Ciekawa lektura na czas kwarantanny – promocja

Promocja
Na te (być może dłuższe) chwile rezygnacji z aktywności poza domem chcemy polecić Wam skupienie się na czymś wartościowym, inspirującym, mądrym. Dlatego przygotowaliśmy dla Was promocję na numery drukowane naszego magazynu. Zostańcie w domu i czytajcie „Filozofuj!”.

Zapisz się do naszego newslettera

Oto dokładne zestaw­ie­nie rabatów:

Nie zapom­ni­j­cie o doda­niu do zamówienia najnowszego Filo­zo­fuj!” 2020 nr 2 (32): Tajem­ni­ca życia

Zamówienia można składać > tutaj.

Wyprzedaż będzie trwać do 5 kwiet­nia (do godz. 23:59) lub do wycz­er­pa­nia zasobów.

UWAGA! Wyprzedaż obowiązuje TYLKO na zakup online w naszym sklepie internetowym. 


* Egzem­plarze wys­ta­wowe (w stanie bard­zo dobrym, ale nie ide­al­nym).

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

3 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Ter­az w tym cza­sie smu­ty, żało­by?! w TV trady­cyjnie pokazu­je się najlep­sze filmy, pro­gramy, muzę etc. To tak na otar­cie łez, traumę depreche?! Lek, anti­do­tum?!
    Trage­dia anty­cz­na — oczyszczenia?! Powrót?! Rene­sans?! Rean­i­mac­ja ducha?! A może wresz­cie dłu­go oczeki­wany The End!

  • A objaśnił świat, także i nasz!, wyjaśnił i uczynił jego nam zrozu­mi­ałym oraz uporząd­kował (nieprzy­pad­kowo św. Tomasz poszedł jego tropem), a to jest sztu­ka zaprawdę nieba­gatel­na, pon­ad miarę, pon­ad­cza­sowa, uni­w­er­sal­na!
    Sanc­tus est?!

  • Pros­ta, ciekawa, jas­na, log­icz­na i zrozu­mi­ała nawet dla ucz­nia szkoły pod­sta­wowej lek­tu­ra to są dzieła wszys­tkie, zebrane Arys­tote­le­sa! Bo czyż może być co więk­szego, już uporząd­kowanego i zwery­fikowanego przez stule­cia, umysły i naukę?! Patrząc na sum­mę Arys­tote­le­sa, pojaw­ia się pytanie o sens innych prób nauk społecznych, sko­ro są one jedynie wiari­ac­ja pewną oraz kon­tynu­acją tego, do czego doszedł ten Pier­wszy. Great, good, God job!

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy