Kluby „Filozofuj!” Poznań

Cóż to jest prawda? Wokół nr. 9 „Filozofuj!” – spotkanie w Poznaniu

Wraz z nowym rokiem akademickim organizujemy już trzecią w Poznaniu debatę Klubu „Filozofuj!”. Tym razem na warsztat wzięta będzie prawda zgodnie z nr. 9 naszego czasopisma. Spotkanie odbędzie się w środę 19 października o godz. 18.00 w Geranium Caffè przy ulicy Romka Strzałkowskiego 15, w pobliżu Rynku Jeżyckiego. W roli dyskutantów wystąpią wybitni filozofowie z Poznania: prof. Paweł Zeidler, dr hab. Elżbieta Pakszys i dr Marek Woszczek. Spotkanie poprowadzi student filozofii – Stanisław Korzeb. Serdecznie zapraszamy wszystkich będących w tym czasie w okolicach Poznania, którzy chcą głębiej zastanowić nad istotą prawdy i jej znaczeniem dla społeczeństwa.
Numer o prawdzie można czytać lub pobrać > tutaj.

Szczególne podziękowania kierujemy do Uniwersytetu SWPS, partnera wydarzenia, za dofinansowanie spotkania.SWPS_logo_v1a


Podczas spotkania będzie można zakupić drukowaną wersję czasopisma w promocyjnej cenie. Uczestnicy spotkania otrzymają również kupony rabatowe na zamówienie prenumeraty czasopisma.

W dyskusji wezmą udział:

elzbieta-paszysDr hab. Elżbieta Pakszys – Prof. UAM dr hab. w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 20 lat prowadzi badania oraz wykłady interdyscyplinarnej problematyki płci / rodzaju (gender), zwłaszcza filozoficznej i politycznej myśli kobiet. Uczestniczy w wielu krajowych i zagranicznych przedsięwzięciach badawczych dotyczących współczesnej kondycji kobiet w nauce. Jest autorką i wydawczynią licznych publikacji polskich i zagranicznych z zakresu filozofii nauki i epistemologii feministycznej, m.in. serii Humanistyka i Płeć I–III (1995–1999), Między naturą a kulturą: kategoria płci / rodzaju w poznaniu (2000), Międzykulturowe i interdyscyplinarne badania feministyczne (2005), Women in Analytical Philosophy: the Lvov-Warsaw School, the Vienna Circle and the Anglo-American Tradition [w:] Einheit und Vielfalt der Gegenwartphilosophie, (hrsg.) Philip Schmidt, Anja Weiberg (Peter Lang, 2012); Przekraczanie granic: uwarunkowania sukcesu kobiet w poznaniu, „Etyka” 45/2012.

woszczekDr Marek Woszczek – Filozof, od 2008 r. adiunkt w Zakładzie Filozofii Nauki Instytutu Filozofii UAM w Poznaniu. Zajmuje się ontologią przyrody i filozofią fizyki, ale także wybranymi zagadnieniami z zakresu historii i filozofii religii. Autor książki Platonic Wholes and Quantum Ontology (Frankfurt am Main 2015; 1. wyd. pol.: Ukryta całość przyrody a mikrofizyka, Poznań 2010). Laureat m.in. nagrody naukowej Prezesa Rady Ministrów i nagrody naukowej im. Klemensa Szaniawskiego

Prof. dr hab. Paweł Zeidler – Prof. dr hab. Paweł Zeidler jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Filozofii UAM. Kieruje Zakładem Logiki i Metodologii Nauk. Jest redaktorem naczelnym „Studiów Metodologicznych”. Publikuje prace z filozofii nauki, teorii wiedzy, filozofii i metodologii nauk przyrodniczych, a od kilkunastu lat przede wszystkim z filozofii chemii. Jest absolwentem chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uzyskał stopień doktora filozofii na podstawie rozprawy Między teorią a historią nauki, a stopień doktora habilitowanego filozofii na podstawie książki Spór o status poznawczy teorii. W obronie antyrealistycznego wizerunku nauki. Jest również autorem książek Chemia w świetle filozofiiModels and Metaphors as Research Tools in Science oraz współautorem książki Problem destrukcji pojęcia prawdy (współautorzy: R. Kubicki i J. Sójka). W ramach wykładów z filozofii dla młodzieży wygłosił i opublikował dwa referaty dotyczące prawdy: Cóż to jest prawda oraz Nauka a prawda.

Spotkanie poprowadzi Stanisław Korzeb.

Koordynatorem spotkania jest Bartosz Kurkowski.

W przygotowaniu spotkania biorą udział: prof. Krzysztof Brzechczyn, Bartosz Dobies, Karolina Jankowska, Ola Kaczmarek, Marianna Kaźmierczak, Wojciech Laskowski, Karolina Napiwodzka, Joanna Pełka-Śmiełowska, Justyna Tulska.

Koordynatorem ogólnopolskim Klubów „Filozofuj!” jest Celina Głogowska.

Zgłosić uczestnictwo w spotkaniu można > tutaj.

Spotkanie podzielone jest na dwie części: najpierw będziemy mogli wysłuchać dyskusji zaproszonych gości — odpowiedzą oni na następujące pytania: co jest istotą/ naturą prawdy? Czy tak rozumiana prawda jest osiągalna? Jaką rolę odgrywa prawda w kulturze i życiu społecznym?; następnie głos zostanie oddany publiczności — każdy z przybyłych będzie mógł zadać pytanie.

Zapraszamy do dyskutowania, słuchania i dzielenia się swoimi przemyśleniami – filozofujmy!

 19 października, godz. 18.00
 Geranium Caffè, ul. Romka Strzałkowskiego 15, PoznańPartnerzy

SWPS_logo_v1a

 

 

 

geranium

Patroni

logo_if_2-300x75

images
Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Poznaniu

logo03_jpg

logometeortrans


Zob. relacje WIDEO ze spotkań Klubów „Filozofuj!” w innych miastach.

Kluby „Filozofuj!” – to nowo tworzone nieformalne grupy współpracowników i sympatyków czasopisma „Filozofuj!”, organizujące w swoich miejscowościach imprezy (np. konferencje, spotkania dyskusyjne lub promocyjne) popularyzujące filozofię pod patronatem Redakcji „Filozofuj!”. Więcej informacji > tutaj.Zrealizowano w ramach stypendium z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy