Newsy

Czy esej lub egzamin to jedyny sposób na uzyskanie zaliczenia z filozofii?

Dr Daniel Munro z Uniwersytetu w Toronto zaproponował swoim studentom niestandardowy sposób uzyskania zaliczenia.

Studenci uczestniczący w kursach prowadzonych przez dr. Daniela Munro zamiast pisania tradycyjnego eseju zaliczeniowego mają możliwość stworzenia projektu, którego celem jest promowanie i prezentowanie zagadnień filozoficznych w przestrzeni publicznej. Projekty te przyjmują różnoraką formę. Studenci mogą przykładowo:

  • stworzyć film lub podcast na YouTube;
  • nanieść merytoryczną poprawkę do artykułu na Wikipedii bądź stworzyć taki artykuł od podstaw;
  • napisać artykuł lub post na blogu;
  • przeprowadzić merytoryczny wywiad z osobą, która zajmuje się zagadnieniami związanymi z tematyką kursu (mogą to być dziennikarze, artyści, filozofowie, naukowcy);
  • spróbować zaangażować osoby niebiorące udziału w kursie do działalności filozoficznej poprzez social media (na przykład Facebook, Twitter);

Wskazując na zalety takiego rozwiązania, dr Munro mówi między innymi o możliwości zainteresowania filozofią szerszego grona studentów, którzy mogą zaangażować się w filozofię, realizując swoje pasje. Ponadto, tego typu zadania mogą pokazać studentom, że ta 2500-letnia dziedzina wiedzy nie jest jedynie hermetyczną dyscypliną, która interesuje tylko wąskie grono swoich miłośników. Mogą oni bowiem wykorzystać filozofię, by zrozumieć inne dziedziny, niekoniecznie związane z tematyką konkretnego kursu.  Przykładowo, jedna ze studentek przeprowadziła wywiad z artystą, którego twórczość chciała lepiej zrozumieć dzięki filozofii, natomiast pewien student nagrał wideo, w którym recenzował film Ona. Z kolei inna studentka stworzyła ilustrowany esej dotyczący etycznej problematyki angażowania systemów AI w systemy prawne.

Oczywiście taki sposób zaliczania kursów, jak zapewne każdy inny, ma swoje wady, na które wskazuje sam autor pomysłu. Realizacja takiego projektu zajmuje więcej czasu niż przygotowanie do egzaminu czy napisanie eseju. Studenci muszą bowiem wymyślić temat swojej pracy, zaprojektować jej kreatywne aspekty oraz pracować nad takimi zadaniami realizacyjnymi jak nagranie audio czy wideo. Niejednokrotnie tego typu prace studentów wymagają wprowadzenia większej ilości poprawek, na które nie ma czasu podczas jednego semestru. Taki rodzaj uzyskiwania zaliczenia wymaga również ścisłej współpracy prowadzącego ze studentem. Powoduje to, że realizacja takiego trybu zaliczenia jako obowiązkowego, a nie opcjonalnego, może być trudna do przeprowadzenia w większej grupie studentów, ponieważ ilość czasu jaką dysponuje wykładowca również jest ograniczona. Oprócz tego, innym źródłem problemów może być fakt, że studenci nie są ekspertami w dziedzinie, którą zajmują się, realizując projekt. Przykładowo, zakładają oni często, że potencjalni odbiorcy stworzonego przez nich materiału posiadają wiedzę, która przekazywana była podczas zajęć, czego skutkiem są zbyt skąpe wyjaśnienia zawiłych zagadnień filozoficznych lub nieścisłości w objaśnieniach myśli innych filozofów.

Opracowanie: Rafał Wąż


Źródło: DailyNous

Najnowszy numer można nabyć od 2 listopada w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy