Radio Sonda uliczna

Czy masz wolną wolę? – sonda uliczna

Czy masz wolną wolę? Jakie konsekwencje miałoby przekonanie, że nie mamy wolnej woli? Czy uważasz, że istnienie wolnej woli jest zgodne, czy przeciwne koncepcji istnienia Boga? W jakich okolicznościach czujesz się pozbawiony/a wolnej woli? Odpowiedzi na te pytania stanowią ciekawy i cenny materiał poglądowy, jak osoby niemające styczności z filozofią rozumieją problem wolnej woli, który był tematem nr 2 (8) / 2016 magazynu „Filozofuj!”. Sondę dla nas przeprowadzała Patrycja Gadkowska, studentka trzeciego roku filologii polskiej UG na Wydziale Nauk Społecznych UG.

Zapisz się do naszego newslettera


Sondę przeprowadza­ła: Patryc­ja Gad­kows­ka, stu­den­t­ka trze­ciego roku filologii pol­skiej UG na Wydziale Nauk Społecznych UG. Audy­c­ja pow­stała we współpra­cy z Radiem Mors.


Zob. inne audycje.


radioMors

Part­ner medi­al­ny mag­a­zynu „Filo­zo­fuj!”.


Zachę­camy do współpra­cy radia stu­denck­ie i insty­tu­ty dzi­en­nikarst­wa z całej Pol­s­ki. Kon­takt: redakcja@filozofuj.eu.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy