Radio Wywiady

Specyfikacja konceptualizacji, czyli czym jest ontologia informatyczna? – wywiad z Robertem Trypuzem

trypuz wywiad
Filozofia to dyscyplina niewyobrażalnie płodna. Zrodziła współczesną naukę. Jej wnuczką jest technika, bez której trudno już sobie wyobrazić naszą codzienność. Filozofia przez wieki inspirowała twórców sztuki. Choćby literatura jest brzemienna filozofią. Filozofia wciąż inspiruje. O jednej z takich inspiracji – ontologii informatycznej – w rozmowie z Pauliną Wiejak, naszą koleżanką redakcyjną, bardzo zajmująco opowiadał Robert Trypuz, filozof i logik z KUL. Zapraszamy do wysłuchania audycji Radia „Filozofuj!”. 

W wywiadzie poruszone są m.in. następujące pytania: Czym się zajmuje ontologia informatyczna? Jakie ma korzenie? Jakie ma związki z ontologią filozoficzną? Z jakich narzędzi korzysta? Jakie ma zastosowania?Audycję prowadziła Paulina Wiejak.

Realizacja: Bartosz Koterba z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL.

robert-trypuz-fotoDr Robert Trypuz w latach 2004–2007 odbył studia doktoranckie w International Graduate School in Information and Communication Technologies (Uniwersytet Trydencki) będąc członkiem Laboratory for Applied Ontology — unikalnego w skali świata laboratorium innowacyjnych technologii semantycznych. Dnia 19 XII 2007 uzyskał stopień naukowy: Dottore di Ricerca in Informatica e Telecomunicazioni. W roku 2006 otrzymał nagrodę za najlepszy artykuł konferencji „International Conference on Formal Ontology in Information Systems” (FOIS 2006). Był kierownikiem grantu w programie SONATA. Aktualnie jest kierownikiem grantu w programie OPUS. Uczestniczył też w programach MNiSW, NPRH oraz PEOPLE MARIE CURIE ACTIONS International Research Staff Exchange Scheme Call: FP7-PEOPLE-2009-IRSES (2010–2012). W ramach ostatniego z wymienionych programów odbył dwa miesięczne staże w MIZOGUCHI Lab (Uniwersytet w Osace). W latach 2011–2014 otrzymywał stypendium naukowe MNiSW dla wybitnych młodych naukowców. Jest autorem ponad 50 publikacji (zob. https://www.researchgate.net/profile/Robert_Trypuz). Od 2014 roku współtworzy ścieżkę ontologiczną na kierunku Kognitywistyka KUL, gdzie naucza studentów najnowszych technologii semantycznych oraz włącza ich w realizację projektów badawczych i komercyjnych (by teorię łączyć z praktyką!). Od 2015 roku współpracuje z firmą MakoLab S.A., współtworząc m.in. rozszerzenia do słownika Schema.org.


Zob. inne audycje.


Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL.

Partner medialny magazynu „Filozofuj!”.


Zachęcamy do współpracy radia studenckie i instytuty dziennikarstwa z całej Polski. Kontakt: redakcja@filozofuj.eu.

Najnowszy numer można nabyć od 2 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy