Aktualności akademickie

Debata filozoficzna „Apokaliptyka jako refleksja nad kryzysem kultury zachodniej. Wokół antropologii René Girarda”

Apokaliptyczna wizja kultury wieszcząca jej nieuchronny koniec zawsze była ważnym toposem. Znaczenie retoryki apokaliptycznej wzmacniają wydarzenia o charakterze katastroficznym, m.in. wojny i epidemie, dlatego wobec myślenia apokaliptycznego należy się zatrzymać i pytać o jego zasadność także dzisiaj. Czy możliwy jest koniec kultury zachodniej i co może on oznaczać? Czy apokaliptyka jest właściwym sposobem refleksji nad kulturą? Odpowiedzi m.in. na te pytania będzie można usłyszeć podczas debaty filozoficznej pt. „Apokaliptyka jako refleksja nad kryzysem kultury zachodniej. Wokół antropologii René Girarda” organizowanej przez Akademię Ignatianum w Krakowie.

Apokaliptyczna wizja kultury wieszcząca jej nieuchronny koniec zawsze była ważnym toposem w refleksji nad ludzkim światem i jego historią. Znaczenie retoryki apokaliptycznej wzmacniają wydarzenia o charakterze katastroficznym (wojny, ludobójstwa, epidemie, klęski żywiołowe), dlatego wobec myślenia apokaliptycznego należy się zatrzymać i pytać o jego zasadność także w naszych czasach. Należy także poddać dyskusji metodologiczne aspekty apokaliptycznych prognoz. Czy możliwy jest koniec kultury zachodniej i co może on oznaczać dla ludzkości? Czy można uniknąć końca kultury, a jeśli tak, to w jaki sposób? Jak mówić o tym, co tylko możliwe (koniec kultury), ale ostatecznie nieuniknione? Czy apokaliptyka jest właściwym sposobem refleksji nad zachodnią kulturą? Tego typu pytania, inspirowane apokaliptycznym ujęciem kultury przedstawionym w myśli światowej sławy antropologa René Girarda, podejmą Prelegenci uczestniczący w debacie nad książką dr hab. Andrzeja Gielarowskiego prof. AIK, pt. O możliwym końcu kultury. Apokaliptyka René Girarda (Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2021). Dyskusja chce być przyczynkiem do badań prowadzonych przez filozofów, antropologów kultury i kulturoznawców, teologów i innych badaczy kultury zachodniej, którzy dostrzegają nie tylko jej kryzys, ale też możliwy koniec. Zaproszeni do debaty Goście z pięciu ośrodków akademickich włączą się swymi wystąpieniami w tę trwającą i ciągle aktualną kontrowersję oraz związanymi z nią kwestiami.

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w debacie poprzez zadawanie Prelegentom pytań na czacie i umieszczanie swych komentarzy.

Opis od organizatora

Uczestnicy debaty i tematy wystąpień:
Dr hab. Maria Korusiewicz, prof. ATH: Pomiędzy możliwym a nieuniknionym: apokaliptyka Girardiańska i „wezwanie do działania”.
Dr hab. Monika Murawska (ASP Warszawa, IFiS PAN): René Girard i Michel Henry. Dwa oblicza kryzysu kultury.
Ks. prof. dr hab. Józef Niewiadomski (Uniwersytet w Insbrucku): Nawrócenie albo katastrofa! Tertium non datur? Refleksje teologa po lekturze doskonałej książki Andrzeja Gielarowskiego.
Dr Robert Grzywacz SJ (AIK): Apokaliptyka i metoda — ku jakiej hermeneutyce?

Debatę poprowadzi dr Magdalena Kozak (AIK)

Organizatorzy:
Instytut Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie
Wydział Filozoficzny Akademii Ignatianum w Krakowie.

 

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy