Aktualności Aktualności akademickie Ogłoszenia

Debata filozoficzna: „Moralne zobowiązania człowieka wobec środowiska”

W latach 70. XX wieku zaczęły pojawiać się publikacje, które zwróciły uwagę na problem degradacji środowiska naturalnego. Książki Milcząca wiosna (Rachel Carson) oraz Granice wzrostu (Raport Klubu Rzymskiego) wywołały publiczną dyskusję na temat wpływu człowieka na środowisko. Wzmożone zainteresowanie kwestiami ekologicznymi stało się również przedmiotem refleksji naukowych i filozoficznych oraz rozważań nad moralnymi zobowiązaniami człowieka wobec środowiska naturalnego. W efekcie rozwinęła się etyka środowiskowa.

Moralne zobowiązania człowieka wobec środowiska” – wokół książki Dominiki Dzwonkowskiej pt. „Wprowadzenie do etyki środowiskowej” (Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2022)


W dwudziestym wieku etycy zaniepokojeni stanem środowiska zaczęli zastanawiać się nad moralnym wymiarem relacji środowisko-człowiek, co dało początek nowej dyscyplinie, etyce środowiskowej. Można ją określić jako etykę szczegółową zajmującą się stosunkiem człowieka wobec przyrody ożywionej i nieożywionej. Jednym z pierwszych jej zadań było „rozliczenie się” z degradacją środowiska, której dokonał człowiek. Stąd pierwszym postulatem etyków środowiskowych było odrzucenie antropocentrycznego modelu kultury zachodniej.

Postulat strącenia człowieka z uprzywilejowanej pozycji skłonił do zadawania pytań: kto powinien stać się przedmiotem norm moralnych? jakie powinno być kryterium uwzględniania w wyborach etycznych? jakie elementy środowiska powinny być uwzględniane w naszych moralnych wyborach? Refleksja nad tymi zagadnieniami doprowadziła do wypracowania koncepcji biocentryzmu (w tym biocentryzmu egalitarystycznego), następnie ujęcia holistycznego i etyki zwierząt.

Dyskusja wokół zakresu refleksji moralnej stała się jednym z najważniejszych wątków etyki środowiskowej. Drugim kluczowym wątkiem etyki środowiskowej jest zagadnienie wartości środowiskowych. Zainteresowanie tym tematem wynikało z przekonania, że włączenie środowiska naturalnego do świata wartości może pomóc przezwyciężyć kryzys ekologiczny. W monografii „Wprowadzenie do etyki środowiskowej” przedstawiono zarys dyskusji prowadzonych wokół powyżej zasygnalizowanych tematów, jak i analizę wybranych nurtów etyki środowiskowej, np. ekologia głęboka, etyka inspirowana ekofeminizmem, etyka cnót środowiskowych, czy etyka zwierząt.

Debata odbędzie się w środę, 29 marca o godz. 17.00 i będzie transmitowana na kanale YouTube Akademii Ignatianum w Krakowie


Plakat wydarzenia:


Uczestnicy debaty i tematy wystąpień:

Wprowadzenie Autorki – dr hab. Dominika Dzwonkowska, prof. UKSW

Prelegenci:

Prof. Włodzimierz Tyburski (APS): „Etyczna ochrona środowiska przyrodniczego”

Dr hab. Helena Ciążela, prof. APS: „Etyka środowiskowa w Polsce i inne wątki podjęte przez Autorkę <Wprowadzenia do etyki środowiskowej>”

Dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL:  „Etyka ochrony zwierząt: prawa czy poprawa dobrostanu zwierząt?”

Debatę poprowadzi dr Magdalena Kozak (AIK)


 Organizatorzy:

Instytut Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie

Centrum Etyki Chrześcijańskiej im. Tadeusza Ślipko SJ, Wydział Filozoficzny Akademii Ignatianum w Krakowie


Link do wydarzenia:  https://www.youtube.com/watch?v=MmJ1EHbAilY

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy