Aktualności

Debata filozoficzna pt. Etyka bliższa sytuacji człowieka? – wokół monografii Tymoteusza Mietelskiego Koncepcja etyki fenomenologicznej Paola Valoriego. Studium analityczno-krytyczne

Według włoskiego filozofa, Paola Valoriego, etyka współczesna przeżywa kryzys, gdyż tworzone w jej ramach systemy są dalekie od „zwykłego człowieka”. Etyka powinna być bliższa sytuacji człowiekowi, konkretniejsza, egzystencjalna, personalistyczna. Z tej przyczyny przedstawia on koncepcję etyki fenomenologicznej. Cóż jest w tym jednak oryginalnego, jeśli metodę tę proponuje dużo wcześniej Edmund Husserl, a takie jej zastosowanie, również dużo wcześniej, Max Scheler?

Paolo Valori, włoski jezuita żyjący w latach 1919–2003, uznawany jest za jednego z ważniejszych przedstawicieli fenomenologii w Italii. W jego koncepcji etyki oryginalna jest propozycja zastosowania metody fenomenologicznej w szerszym kontekście analizy doświadczenia moralności: analiza ta przebiega w czterech krokach. Pierwszy to określenie tła faktu moralnego przy pomocy nauk o człowieku. Drugi krok to fenomenologiczna analiza doświadczenia moralnego, która jest przewodnim momentem podjętych przez niego badań, ale okazuje się niewystarczająca do ujęcia całości życia moralnego człowieka. Z tego powodu konieczne jest przejście do trzeciego kroku, który wyznacza poszukiwanie fundamentu ontologicznego uzyskanych wyników. W ten sposób analiza osiąga kres z filozoficznego punktu widzenia, ale może być kontynuowana na gruncie teologii moralnej, co może stanowić dodatkowy krok w koncepcji.

W przedmowie do omawianej monografii czytamy: „drobiazgowe omówienie poszczególnych zagadnień, od recepcji metody fenomenologicznej w wymiarze historycznym i próby jej udoskonalenia przez Valoriego, poprzez odmienną analizę doświadczenia moralnego dokonaną przez Valoriego w perspektywie metody zaproponowanej przez Husserla, po krytyczną ocenę całości rozważań Valoriego, stanowi treść niniejszej książki, godnej polecenia czytelnikowi polskiemu”.


 Debata odbędzie się w poniedziałek, 27 maja, o godz. 17:00 i będzie transmitowana na kanale YouTube Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie


 Uczestnicy debaty i tematy wystąpień:

  • Ks. dr Tymoteusz Mietelski (AKW) – WPROWADZENIE
  • Ks. dr hab. Andrzej Kobyliński, prof. UKSW: Etyka bez metafizyki? Fenomenologiczna interpretacja doświadczenia moralnego
  • Dr hab. Maria Gołębiewska, prof. IFiS PAN: Zagadnienie wartości w fenomenologii prawa na przykładzie wybranych koncepcji.
  • Dr hab. Monika Walczak, prof. KUL:  Interdyscyplinarność a bezzałożeniowość
  •  Dr hab. Piotr Duchliński, prof. UIK: Etyka fenomenologiczna i perspektywa pierwszoosobowa. Uwag kilka na marginesie książki Ks. T. Mietelskiego.

Debatę poprowadzi: dr Magdalena Kozak (UIK)


Link do transmisji:


Organizatorzy:
Instytut Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie


Prowadzenie portalu filozofuj.eu – finansowanie

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ramach Programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki II”.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy