Newsy Opinie

Dlaczego kobiety rzadziej decydują się studiować filozofię?

Wiele osób nurtuje problem niskiego odsetka kobiet wśród znanych filozofów ‒ współcześnie stanowią one także jedynie około jedną trzecią wszystkich filozofów akademickich. W listopadzie 2021 ukazały się wyniki badania na Uniwersytecie Concordia w Montrealu, którego zadaniem było określenie przyczyny tego zjawiska.

Najbardziej bezpośrednia przyczyna przewagi mężczyzn wśród filozofów wydaje się dość prozaiczna ‒ kobiety po prostu rzadziej wybierają studia filozoficzne i rzadziej decydują się na ich kontynuowanie. W poszukiwaniu głębszych przyczyn tego zjawiska filozofowie zastanawiali się na przykład, czy w sposobie uprawiania ich profesji jest coś, co czyniłoby ją nieatrakcyjną dla wielu kobiet.

Z tym zagadnieniem w latach 2019–2021 zmierzył się zespół prof. Kathariny Nieswandt z Uniwesytetu Concordia w Montrealu. Przeprowadzono badanie kwestionariuszowe z udziałem studentów uniwersytetów północnoamerykańskich, w którym porównano studentów filozofii ze studentami psychologii ‒ ponieważ w tej ostatniej dyscyplinie, w przeciwieństwie do filozofii,  właśnie kobiety stanowią większość.

Ci z badanych, którzy wybrali filozofię jako główny kierunek studiów, typowo (w porównaniu ze studentami psychologii) wykazywali takie preferencje i samoocenę, które zarówno w tym badaniu, jak i w przeszłości były wiązane z płcią. Istotne dla poczucia przynależności do filozoficznej społeczności akademickiej (w por. z psychologiczną) okazało się postrzeganie siebie jako osobę: systematyzującą („analityczną”), błyskotliwą (uzdolnioną), konfrontacyjną, niepriorytetyzującą zarobków i założenia rodziny. Z wymienionych zmiennych najistotniejszą dla wyboru filozofii jako głównego kierunku studiów (oprócz spodziewanego poczucia przynależności do tej społeczności akademickiej) była ocena swojej błyskotliwości, która u badanych studentek była skromniejsza niż u studentów, bo niższa przy porównywalnych wynikach egzaminacyjnych.

Jak możemy przeczytać w artykule na stronie Canadian Philosophical Association, autorzy badania spekulują, że stereotypy wokół typowych reprezentantów dyscypliny mogą grać rolę przy wyborze kierunku studiów ‒ osoby bez wystarczająco zdecydowanych preferencji dotyczących dalszego kształcenia się mogą silniej kierować się kwestią postrzegania społecznego.

Współcześnie mniejszy odsetek kobiet względem mężczyzn w filozofii można zatem próbować wyjaśnić tym, że kandydatki na studia rzadziej dostrzegają dobre dopasowanie między swoją samooceną i preferencjami a postrzeganym przez siebie charakterem działalności filozoficznej. Rzadziej względem kolegów oceniają się jako błyskotliwe, konfrontacyjne, systematyzujące i obojętne na kwestie życia rodzinnego i zarobków, natomiast filozofia akademicka może sprawiać wrażenie wymagającej tych cech.

Opracowanie: Mira Zyśko


Źródło: Artykuł na stronie The Canadian Philosophical Association

Najnowszy numer można nabyć od 2 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy